2020 Biblioteksjef/ledermøte – april

Til alle våre kolleger i Troms og Finnmark. Vi har nå gjennomført den første felles biblioteksjefmøtet for Troms og Finnmark! Vi takker for et godt forarbeid, gode innspill og et flott møte.

Ppt-presentasjoner og referater legges inn i programmet etterhvert som vi får disse inn.

Program Digitalt biblioteksjefmøte onsdag 29. april 2020 

09.00 – 09.45 Gjennomgang av dagens agenda og kjøreregler for møtet.  
Velkommen til møte ved Anne Torill Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur.

Innledning ved Sunniva Knutsen, assisterende fylkesbiblioteksjef og Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef i Troms og Finnmark.

09.45 – 10.00 Pause
 
10.00 – 11. 00 Om handlingsplan for bibliotekutvikling i Troms og Finnmark fylke. Se referat.
 
11.00-12.00 Lunsj 

12.00 – 12.20 Om biblioteksystem. Se referat.

12.20-13.00 Om E-bøker. Se referat.

13.00-13.15 Pause 

13.15- 13.40 Digital formidling – Se referat.

13.40-14.00 Diverse info fra fylkesbiblioteket og svar på innsendte spørsmål. Se referat.
 
14.00-14.20 Pause 

14.20 – 15.00 – Vi blir kjent med noe av det som skjer i fylket vårt 
– Nord-Troms regionsamarbeid
Kunnskapsaktørprosjektet i Troms 
– FinnLitt – Finnmark internasjonale litteraturfestival 
– Bibliotektirsdag» i Sør-Varanger 

15.00-15.15 Avslutning og “vel hjem” 

Utgangspunktet for møtet var en to-dagers bibliotek-konferanse, men p.g.a. situasjonen med korona utsatte vi konferansedelen, men gjennomførte biblioteksjef/leder møtet digitalt.
Bibliotekkonferansens mål var å styrke bibliotekfellesskapet i nord og at vi skal bli bedre kjent med hverandre.

Den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 «Rom for demokrati og dannelse» understreker viktigheten av økt samarbeid på tvers i biblioteksektoren, mellom folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek.  

På bibliotekkonferansen for Troms og Finnmark skal vi rette søkelyset mot bibliotekenes brede samfunnsoppdrag. Bibliotekene skal være relevante for sitt lokalsamfunn, et sted å oppleve, lære og et sted å være, for et bredt spekter av brukere.

  • Hvordan kan vi sammen skape gode bibliotektjenester til våre innbyggere med de ressursene vi har?
  • Hvordan utvikle bibliotekene våre til å bli relevante kunnskapsaktører i lokalsamfunnet?  
  • Hvordan jobbe godt sammen på tvers av sektor- og kommunegrenser?