Barne- og ungdomslitteratur: Formidling i fokus

Barne- og ungdomsbokforum (B&U-forum) hadde oppstart 17. november og er fortsatt åpen for interesserte bibliotekansatte fra alle fylkets bibliotek, med møtepunkt på tirsdager ca 6. ganger årlig.

Vi fikk satt tydelige mål for gruppa: Vi ønsker å få inn godt faglig innhold, skape en møteplass og et forum for gode samtaler, deling av kompetanse og ressurser. Det er et ønske om å løfte innhold ut av gruppa som også kan komme andre folkebibliotek til gode. Det ble et fint oppstartsmøte med samtale om jobbhverdagen, og forutsetningene til de ulike deltakerne.

Utfordringene er ulike, men mye er likevel felles. De fleste ønsker å fornye seg og dele tips, triks og erfaringer. Mange har interessante erfaringer knyttet til samarbeid med skoler og skolebibliotek. Vi er ikke alle skuespillere eller superformidlere: Det er viktig å være den du er! Ikke etterligne noen andre, men finne metoder og tips for formidling som passer for deg. Og så kan vi øve oss sammen. En trygg møteplass der vi kan utveksle erfaringer. Det lages en møteplan basert på oppstartmøtet med ønskede tema for møtene, som f.eks. formidlingsmetoder, lesekampanjer, bokpresentasjoner, og ulike målgrupper. Sammen fyller vi møtene med innhold.

Etter møtet ønsket alle å være med fast videre, så fremt tidspunktene passer. Påmelding til Ida Sagberg.

Det skjer mye i barne- og ungdomslitteraturens navn denne måneden. Viken fylkesbibliotek strømmer Ungdomsbokgildet direkte fra et studio i Oslo til påmeldte deltakere. I år presenteres bøkene av Andreas Kjøde (Askerbibliotekene), Astrid Aarrestad Bonilla (Midt-Buskerud bibliotek), Beate Ranheim (Viken fylkesbibliotek), Maria Balog Meldalen (Mjøndalen bibliotek) og Stig Elvis Furset (Viken fylkesbibliotek).

IBBY har også valgt en heldigital løsning i år. På svært kort varsel klarte de å tilpasse det som i utgangspunktet skulle være fysiske arrangement med strømming til å lage et heldigitalt alternativ. Bokpakkene med tre digitale foredrag har så langt fått gode tilbakemeldinger. Siri Larsen presenterte barnebøker og fagbøker, Nina Nordal Rønne presenterte bildebøker og Lise Forfang Grimnes presenterte ungdomsbøkene.

Slike kompetansehevende formidlingstiltak er nyttige både for enkeltformidlerne rundt om i bibliotekene og de som jobber med lesekampanjer og leseopplæring i skole og andre steder. Mange bibliotek har fått til å gjennomføre arrangement med inviterte deltakere som har kunne fulgt IBBY på skjerm sammen. I Troms og Finnmark har vi pleid å ha foredrag om årets samiske barne- og ungdomsbøker i forbindelse med IBBY. Det lot seg ikke gjøre i år, men Edel Olsen ved Samisk bibliotektjeneste har utarbeidet en liste med god oversikt over utgivelsene.

Her er årets boklister fra IBBY og boklisten for samiske barne- og ungdomsbøker