Bøker og filmer på nett

I disse koronatider holder bibliotekene stengt, men fortvil ikke. Som låner har du tilgang til våre digitale tjenester. Bruk ditt lånekort for å få tilgang til disse tjenestene. Har du ikke lånekort? Nå kan du få digitalt nasjonalt lånekort ved henvendelse til Nasjonalbiblioteket. Tilgang uten påloggingBokhyllaNasjonalbiblioteket har digitalisert alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Bøkene er tilgjengelig …

Continue reading ‘Bøker og filmer på nett’ »

Informasjonsfilm om Idunn

Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsarena jobber på for å spre kunnskap og ikke minst informasjon om hvor man kan hente kunnskap. Nå har Fjellfrosk Media laget en ny informasjonsfilm for oss, denne gangen om Idunn, Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Se filmen

Informasjonsfilm om Filmbib

Troms fylkesbibliotek har fått laget en informasjonsfilm om FilmBib. Informasjon om bibliotekenes ressurser er et av tiltakene i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Filmen ble lansert 15. desember 2019, men det var først i midten av januar at tallet på visninger og delinger begynte å stige. Filmen ligger også på Troms fylkesbiblioteks Facebook –side. Så langt …

Continue reading ‘Informasjonsfilm om Filmbib’ »

Faglig seminar Tromsungdom leser

29. januar ble det årlige seminaret i DKS-tilbudet Tromsungdom leser holdt i Tromsø. Det var rundt 30 deltakere, både lærere og skolebibliotekarer fra videregående skole og bibliotekarer fra folkebibliotek. Etter innledningen sto Monika Steinholm på programmet. Først i samtale med Susanne Baumgärtel om hvordan det var å bli intervjuet av en gruppe elever etter metoden …

Continue reading ‘Faglig seminar Tromsungdom leser’ »

Første modul i lederutviklingsstudiet gjennomført

Før jul gjennomførte studentene sin første eksamen, i modulen «Biblioteket i samfunnet». Alle kom igjennom med meget godt resultat. Vi er mektig imponert over engasjement og gjennomføringsevne, det er utfordrende å skulle følge et studieløp samtidig som man er i full jobb som bibliotekleder. Gratulerer til alle studenter! Nå er vi over i nytt år …

Continue reading ‘Første modul i lederutviklingsstudiet gjennomført’ »

Fagseminar om referansearbeid i bibliotek

I regi av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør ble det arrangert fagseminar 26. -27. november. Det var rimelig godt oppmøte fra bibliotekene i Troms fylke, og deltakerne fikk diskutert prosjektet og delt tanker om prosjektets framtid. Deltakerne fikk også høre to gode forelesninger om referanseintervju eller veiledning av publikum, som kommer til biblioteket med spørsmål om fagtekster. …

Continue reading ‘Fagseminar om referansearbeid i bibliotek’ »

Fin opplevelse med ungdomsbokbad!

Som en del av Bokåret 2019 har vi hatt kurs i Bokbadmetoden. Dette er en filosofisk samtale utviklet av Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord som også reiser rundt i landet og arrangerer kurs. Kurslederne beskriver metoden som en pedagogisk metode for å fremme leseglede og skape gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler med en forfatter. …

Continue reading ‘Fin opplevelse med ungdomsbokbad!’ »

Lansering av iKomp for videregående skole

Fredag 25. oktober ble iKomp vgs. lansert på Bardufoss videregående skole. iKomp vgs. er et digitalt kurs i informasjonskompetanse, utviklet ved universitetsbiblioteket (UB) Norges arktiske universitet Tromsø. Lars Figenschou, spesialbibliotekar ved UB og ansvarlig for prosjektet, holdt et innlegg om iKomp hvor han begrunnet hvorfor verktøyet er utviklet. Så ble lærere og bibliotekarer satt i …

Continue reading ‘Lansering av iKomp for videregående skole’ »