August 2020

BIBLIOTEKSJEFMØTET 14. OKTOBER 

Vi følger opp saker fra biblioteksjefmøtet i april: Handlingsplan til bibliotekplanen, planlegging av 2021 og eventuelt andre, aktuelle tema. Møtet arrangeres digitalt.  

FINNLITT 

Finnmark internasjonale litteraturfestival er utsatt med ett år og arrangeres i Kirkenes 27. – 30. oktober 2021. Lørdag 31. oktober i år vil vi markere at festivalen er UNDERVEIS med et heldags arrangement på Samfundshuset i Kirkenes. Arrangementet strømmes og folkebibliotek som ønsker å motta livestream  med Mikael Niemi, Jørn Lier Horst, Kjersti Kollbotn og Kjersti Anfinnsen kan kontakte ida.sagberg@tffk.no

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET 

Lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere melder om meget gode resultater for studentene (åtte fra Troms og to fra Finnmark) på vårmodulen 2020 Lederrollen og styringsgrunnlag.  
Modulen Ledelse gjennom utvikling og samarbeid har oppstart med en digital samling 3. og 4. september 2020.  

UNDER NORDLYSET  

Høstens formidlingstiltak samles som ett konsept: Under nordlyset. Fra oktober 2020 til og med mars 2021, vil vi tilby korte forfatterturneer, forhåpentligvis også fysiske besøk til enkelte bibliotek. Folkebibliotek i hele fylket vil få mulighet til å motta livestream fra forfatterbesøkene og oppfordres lage arrangement rundt disse. Fylkesbiblioteket koordinerer og lager promoteringsmateriell og bibliotekene vil få mer informasjon i løpet av tidlig september. Kontaktperson mads.munkvold@tffk.no.   

BARNE- OG UNGDOMSBIBLIOTEKARFORUM 

Fylkesbiblioteket viderefører arbeidet fra Barne- og ungdomsbibliotekarforum i Finnmark og vil samle bibliotekansatte fra hele Troms og Finnmark som jobber mot barn og ungdom til fire til seks digitale treff i året. Ida Zachariassen Sagberg vil lede gruppa og ha et startmøte for å snakke om bibliotekenes ønsker om innhold, møtefrekvens og arbeidsmåte. Påmelding til ida.sagberg@tffk.no. 

MINDRE PENGER TIL INNKJØP 

Tromsø bibliotek har innkjøpsstopp ut året og siden fylkesbiblioteket har felles mediebudsjett med Tromsø, er det mindre penger å handle bøker for. Det betyr at dere kan oppleve å måtte stå lengre på venteliste eller at enkelte titler ikke blir kjøpt inn. Vi vil kjøpe inn flere e-boklisenser av titler det er stor etterspørsel etter.   
Vi oppfordrer til å formidle e-bøkene i større grad. Denne guiden fra Biblioteksentralen er nyttig når dere skal veilede. Vi har sendt ut trykt markedsføringsmateriell om BookBites til Nasjonal bibliotekdag 1. september.  Dere finner også materiell og informasjon på ressurssidene

NASJONAL BIBLIOTEKDAG  

Det er sendt ut e-post til alle folkebibliotekene med informasjon om materiell til markering av dagen. Vi ønsker at dere melder til linda.m.tindholm@tffk.no  hvordan dere har tenkt å markere dagen, sånn at vi kan informere om det og eventuelt være med å løfte fram arrangementene i pressen. Se også vår side om Nasjonal bibliotekdag på ressurssiden

NETTSIDER 

Vi forventer at de siste bibliotekene lanserer sine nye nettsider i løpet av neste uke. Publiseringsmanualen som dere finner her oppdateres fortløpende. Gi gjerne tilbakemeldinger på eventuelle mangler. Husk å legge inn nye arrangementer når sommerens lesekampanjer forsvinner ut av kalenderen 1. september. 

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR 


Torsdag 17. september (1000-1300) blir det digitalt verksted med David Wulff Sæther, Senja bibliotek og Tor Holmstad, Harstad bibliotek. Det blir praktiske oppgaver med lokalt tilsnitt: lokalhistorie og slektsgransking. Les mer på ressurssiden.  Påmelding til aud.taga@tffk.no innen 9. september.  
Torsdag 15. oktober blir det en dags fagseminar om blant annet skranketjeneste, referansespørsmål og organisering av folkebibliotekenes fagbibliotektjeneste. Hvis mulig møtes vi i Tromsø. Spørsmål rettes til aud.taga@tffk.no. Påmelding innen 1. oktober. 
Referat fra arbeidsgruppemøtet 19. august 2020

KARTLEGGING AV DIGITAL FORMIDLING I FOLKEBIBLIOTEKENE 

I forbindelse med covid-19 har Nasjonalbiblioteket gitt tilskudd til digital formidling i 2020. Fylkesbibliotekene har behov for mer informasjon for vårt videre arbeid med dette. Viken fylkesbibliotek har laget et kartleggingsskjema som vi ber folkebibliotekene om å svare på, helst innen 1. september. 

PRESSREADER 

Fra juni 2020 har alle folkebibliotekene og alle videregående skolene i Troms og Finnmark tilgang til PressReader. PressReader har i dag totalt 7374 publikasjoner i fulltekst. Publikasjonene er både aviser og magasiner og er fordelt på 64 forskjellige språk, inkludert norsk, kvensk og nordsamisk. Fylkesbiblioteket vil redigere allerede utarbeidede brosjyrer og bokmerker og sende til bibliotekene. Vi vil også gi veiledning i bruk av PressReader i løpet av høsten. Vi kommer tilbake med dato for dette.