Årets lesekampanjer er i gang.

I Troms og Finnmark er det tilsammen fire ulike lesekampanjer som retter seg mot barn og unge i sommer. Målet i år er å få med enda flere og øke leselyst og -glede hos barn og unge i fylket.

Sommerles er en nasjonal digital kampanje og her deltar tilsammen 30 av kommunene i fylket. Målgruppen er barn og unge fra 1. til 7. klasse. Kampanjen startet 1. juni og avsluttes 31. august. Følg med på nettsiden Sommerles.no hvor det ukentlig legges ut nytt kapittel i Sommerlesfortellingen.

I lesekampanjen Les for svingende deles det ut lesekort utformet som et bingoskjema med ulike leseutfordringer og når de oppnår “bingo” oppnås et armbånd med kampanjens logo. Barna kan delta med så mange kort de ønsker. Denne kampanjen har logo laget av Iben Sandemose og eies av Tromsø bibliotek. Les for Svingende er også for 1. til 7. klasse, og foregår i hele juni, juli og august. I år deltar kommunene Dyrøy og Gratangen samt Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Følg med på kampanjen på bloggen til Tromsø bibliotek og byarkiv. 

Lyngslesehesten


Lyngen folkebibliotek har lansert sin egen lesekampanje, Lyngslesehesten 2020 hvor de inviterer barn fra 6 til 13 år til å delta. Barna får utdelt et lesekort og må lese til sammen fem bøker i løpet av sommerferien. Biblioteket tilbyr også ferdige bokpakker til kampanjen. Alle som deltar er med i trekningen av et nettbrett og andre premier som blir utdelt på bokfesten som holdes til høsten.

Også Skjervøy folkebibliotek har utarbeidet en egen lesekampanje som heter LeseSkarven. Denne kampanjen blir lansert i løpet av de nærmeste dagene.

Hva med å slå sammen avslutningsfestene med markeringen av Nasjonal bibliotekdag som er 1. september?

I fjor hadde vi stor deltagelse på alle kampanjene og vi håper og tror at tallet for 2020 blir høyere. Vi ber derfor om at alle leverer tall over antall bøker som blir lest i din kommune.

Vi ønsker lykke til med lesekampanjene i denne annerledes-sommeren!

Boktips

IBBY (Norsk barnebokforums) nettsider finnes lister over barne- og ungdomslitteratur fra 2015 og frem til 2019.
Bloggen til Samisk bibliotektjeneste har veldig god oversikt over samisk litteratur og bøker om samer og samiske forhold.
Bærekraftbiblioteket har samlet boktips for barn fra 1.-7. klasse som handler om FNs bærekraftsmål.