April 2020

FYLKESBIBLIOTEKSJEF TILSATT 

 Nå er seksjoneringa av kulturavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune gjennomført. Det innebærer at Birgit Larsen er fylkesbiblioteksjef med arbeidssted Tromsø. Sunniva Knutsen er assisterende fylkesbiblioteksjef og stedlig leder ved avdelinga i Vadsø. 

Første felles biblioteksjefmøte for Troms og Finnmark gjennomført

Se omtale og innlegg fra det første biblioteksjefmøtet for Troms og Finnmark. Referat kommer på ressurssiden.

TILGANG TIL PRESSREADER  

 Pressreader har gitt utvidet tilgang hjemmefra i 60 dager i forbindelse med korona-situasjonen.  Alle i Troms kan logge inn i Pressreader via bibliotekenes hjemmesider.  

FJERNLÅN 

 Fylkesbibliotekets fjernlånsavdeling åpner 7. mai. Inntil videre vil bestillinger bli effektuert mandager og torsdager. Spørsmål om fjernlån behandles som vanlig. 

Depotbiblioteket har åpnet for fjernlån med redusert tilbud. Fjernlån kan bestilles av bibliotekpersonale i nb.oria.no eller dfb.nb.no. Spørsmål: Kontakt depotbiblioteket@nb.no

FILMOTEKET 

Vi trenger å vite om dere er interessert i Filmoteket ut fra disse mulighetene:  

  • Tilbudet gis med ekstraordinære midler i korona-situasjonen. Etter det må biblioteket selv betale eller tjenesten opphører. 
  • Biblioteket gjør egne avtaler og dekker alle kostnader. 
  • Ønsker ikke tilbudet. 

Kostnader knyttet til Filmoteket er kun for utlån pr film og prisen er kr 25,- pr utlån pluss mva.   
Gi tilbakemelding til: tanmayo.olsen@tffk.no snarest mulig om dere ønsker å være med eller ikke. Se Filmoteket.no for hva som tilbys av filmer. Les om Filmoteket i Vestfold og Telemark

KORONA 

FHI har nå laget en mal for smittevernveileder for ulike virksomheter og organisasjoner. Om bibliotekene klarer å legge til rette for at disse rådene overholdes, kan de åpne. Det må selvfølgelig avklares med lokale smittevernmyndigheter. Omtale av dette finnes også hos Nasjonalbiblioteket.  

Fylkesbiblioteket vil dele med kommunene hvis vi får ny informasjon om dette, og vil også dele med alle hvis vi får tilgang til gode planer for åpning av bibliotektjenester. Stenging av bibliotek – svar fra kulturdepartementet 

IBBY 

 I år kommer IBBYS høstkurs til Troms i uke 46. Mer informasjon ligger på ressurssiden. Siden oppdateres med program og påmelding når dette er klart.  

KUNNSKAPSAKTØR 

 Referat fra arbeidsgruppemøtene 26. februar og 2. april er publisert. Alle fysiske møter og kurs i vår er avlyst, men vi regner med å kunne avvikle et kurs via Teams 11. juni. Vi håper å få til kurs/seminar til høsten. Kanskje kan vi si noe om det i neste nyhetsbrev. 

BOKOMTALER BOOKBITES 

 Fylkesbiblioteket lager omtaler av bøker som finnes i Bookbites og publiserer disse fortløpende på ressurssidenFacebook og Twitter. Det lenkes også til omtalene fra folkebibliotekenes nettsider. 

MIDLER TIL DIGITAL FORMIDLING EKSTRAMIDLER FRA NB  

 Troms og Finnmark fylkesbibliotek har fått kr 229 250 til digital formidling. Midlene skal disponeres i samråd med folkebibliotekene og kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek/folkebibliotek. Meld fra til Marit Somby eller Mads Munkvold innen 13. mai hvis dere har forslag til bruk av midlene.  
Sommerles skal gjennomføres, nå bruker Vestfold-Telemark fylkesbibliotek midlene som var igjen fra fjoråret på å utvikle digital markedsføring av kampanjen i samarbeid med Viken. Mer informasjon om bruk av midlene