Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket

Når:
19. januar 2021@08:30-09:30
2021-01-19T08:30:00+01:00
2021-01-19T09:30:00+01:00
Hvor:
Digitalt

Margrethe Haslund i Nordreisa, biblioteksjef Wenche Ratama i Skjervøy og Anne Gerd Lehn, leder av Bok- og kulturbussen i Sør-Troms forteller om sitt arbeid. Det blir også mulighet for å dele erfaringer fra egne prosjekt.

Hva må til for at et prosjekt skal kunne oppnå suksess? Hva bør du tenke på før igangsetting? Hva skal til for å få et prosjektteam til å fungere godt? Tre av våre lederutviklingsstudenter gir oss gode råd på  veien – om metodikk, kommunikasjon og samarbeid og prosjektleders rolle.

Her er oppgaven de fikk til arbeidskravet:

Det er særlig to forhold som det skal rettes oppmerksomhet mot.

  1. Ta for dere det dere mener er sentrale premisser for at et prosjekt skal kunne oppnå prosjektsuksess. Vektlegg særlig på forhold knyttet til igangsetting og det som bør gjøres i forkant av oppstart.
  2. Prosjektlederrollen er ofte sentral i prosjekter. Ta for dere sentrale oppmerksomhetsområder for prosjektlederen. Legg vekt på:
    • relasjonen til oppdragsgiver/prosjekteier,
    • på kommunikasjon, samarbeid med andre sentrale interessenter og
    • forhold knyttet til å få prosjektteam til å fungere godt.

Dette er generelle momenter i utgangspunktet, men hensikten er at dere skal kunne anvende de prosjektene dere jobber med som grunnlag/gjennomgående eksempler for å få fram de faglige poengene. Så kanskje kan det for noen av prosjektene deres være aktuelt å faktisk legge fram dette.

Faste punkter: