2021 Digitalt biblioteksjefmøte – mai

Møtet gjennomføres digitalt og pålogging starter kl. 08.45. Møtet starter presis kl. 09.00. Husk å logge på med eget navn.

Program

5. mai – Biblioteksjefmøte
6. mai – Avslutningsseminar for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.

Programmet starter presis kl. 09.00. Vi ber om at dere starter pålogging fra kl. 08.45.

Onsdag 5 mai – Biblioteksjefmøte 

0900-1100: Velkommen og presentasjon  
Velkommen og innledning. Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen.

Runde med presentasjon av alle bibliotekene i fylket.

Ca kl. 10.00 Pause 

Presentasjoner av utvalgte bibliotek/prosjekter/tiltak. 

1100-1145: Litteraturstrategi for Nord-Norge 
Om historien, strategien, prosjektet Sammen om nordnorsk litteratur og litt om resultatet av undersøkelsen og oppsummering av prosjektet Aud Tåga.

1145-1230: Lunsj  

1230-1345 Formidling og formidlingskompetanse  

Gruppearbeid

1345-1400: Pause

1400-1415: Prosjektet Grenseløse muligheter – samarbeid gjennom biblioteksystem  

1415-1500: Folkebibliotekenes nettsider  

Presentasjonsfilm av Nina Furu i firmaet Web-gruppen. Nødvendigheten av å jobbe med egne nettsider.

1500: Avslutning   

Møtet gjennomføres digitalt og pålogging starter kl. 08.45. Møtet starter presis kl. 09.00. Husk å logge dere på med navn og kommune.

Torsdag 6 mai – Avslutningsseminar for Folkebibliotek som kunnskapsaktør   

0900-0905: Åpning og praktisk gjennomføring av seminaret ved fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen.   

09.05-0920: Velkommen og innledning ved fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark ved Anne Toril Eriksen Balto.  

0920-1000: Rom for demokrati og dannelse 
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.  

1000-1010: Pause  

1010-1100: Fagbibliotekenes samfunnsoppdrag og Nasjonal bibliotekstrategi ved  Lars Egeland, UB OsloMet og Johanne Raade, UB UiT Norges arktiske universitet

1100-1130: Om samarbeid med folkebibliotek 
ved Mariann Løkse, UB UiT Norges arktiske universitet. 

1130-1215: Lunsj  

1215-1235: Referansearbeid på vegne av flere bibliotek og om å være kursholder for kollegaer ved David Wulff Sæther, Senja bibliotek og Tor Holmstad, Harstad bibliotek.    

1235-1315: Om prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør og videreføring av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 
ved Aud Tåga, Tanmayo Olsen og Helga Pettersen fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.  

1315-1330: Oppsummering – avslutning    
 
Det vil bli plass til spørsmål og kommentarer undervegs.  
Med forbehold om mindre endringer av programmet. 

Kontaktpersoner: Jorun Jakola og Linda M. Tindholm