Gratis webinar om Lesersørvis og breddeformidling.

En formidlingsmetode som verner om innkjøpsordninga, fremmer bredde og mangfold i litteraturen og gir lesere det de helst vil ha? Lesersørvis kan bli et viktig verktøy i din hverdag enten du er forlagsansatt, forfatter, litteraturformidler, bibliotekansatt eller jobber i bokhandel.

Fredag 25. juni kl 11.00-11.45 holder Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek, et gratis webinar der hun presenterer Lesersørvis-metoden. Webinaret handler om metodens relevans for dagens bokbransje og hvordan den kan bidra til formidling av bredde og mangfold i litteraturen på tvers av bransjen.

Webinaret er for hele bokbransjen. Mange bibliotekansatte i Troms og Finnmark har allerede tatt Lesersørvis-kurs, men du kan helt fint delta på webinaret helt uten kjennskap til Lesersørvis-metoden. Du får en kort innføring, og en forståelse for hvorfor metoden er relevant for både bokhandlere, forlag, bibliotek, forfattere og ikke minst for leserne.

Metoden har sitt opphav i amerikanske biblioteks Readers’ Advisory og et omfattende arbeid gjort av bibliotekar Joyce Saricks i USA. I Norge har Vanja Øyrås utviklet metoden. Øyrås deltar også på webinaret og svarer på spørsmål sammen med Ida Zachariassen Sagberg. Hvis du er interessert i å sette deg inn i formidlingsmetoden kan du ta Lesersørvis-nettkurset på Bibliotekutvikling.no

Webinaret er gratis, åpent for alle og foregår på Teams.
Få direkteinvitasjon ved å kontakte Ida Zachariassen Sagberg, eller gå inn via møtelenken fredag 25. juni kl. 11.00.

Vi ber om at alle skrur av kamera og mikrofon under presentasjonen.
Vi gjør oppmerksom på at webinaret vil bli tatt opp.

Webinaret er en del av nordnorsk bransjetreff, som arrangeres årlig av de nordnorske fylkesbibliotekene, som del av den nordnorske litteraturstrategien. Hjelp oss gjerne med å spre informasjonen ved å dele Facebook-arrangementet fra ditt biblioteks Facebook-sider.