Vellykket miniseminar om samisk språk

Foreleserne Åse Mette Jaohansen, Øistein Skille og Lene Antonsen på Tromsø bibliotek

I anledning samisk språkuke, arrangerte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv miniseminar om samisk, tirsdag 22. oktober.
Foredragsholderne Lene Antonsen, Åse Mette Johansen og Øystein Skille snakket om hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon, om revitalisering og om ny oversettelse av bibelen til nordsamisk.
Lene Antonsen er forsker ved Giellatekno, Universitetet i Tromsø. Hun viste de ulike dialektene i nordsamisk, og av disse snakkes tornesamisk i Troms. De språklige innovasjonene går over tid og over språkgrenser, og Antonsen viste hva som skjer i språket. Hun tror at det vil utvikles en egen tromssamisk, fordi det ikke er lett å overføre tornesamisk til yngre generasjoner. De yngre ønsker likevel å lære særtrekk fra egen dialekt, og er stolt over det. Måten de samiske skiltene skrives på er viktig for den samiske tilhørigheten på stedet. 


Åse Mette Johansen er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Tromsø. Hun snakket om revitalisering av samiske språk og at revitalisering av språk har sterk global aktualitet. De små språkene er under sterkt press. De samiske språkene er blant disse. Johansen har vært opptatt av hvordan tenåringene i Manndalen bruker språket, og omtalte læreverket Vuonain/Várin /Vákkiin (På fjorden/I fjellet/I dalen). Stedsidentitet er viktig utgangspunkt for språket og for læremidlene, som er utarbeidd av to lærere ved Manndalen skole (Monsen og Lyngstad (2017)) for samisk som andrespråk.


Øystein Skille, tidligere prost i Alta, var prosjektleder for bibeloversettelsen til nordsamisk fra 2002 til 2012. Arbeidet med ny bibeloversettelse tok 20 år med mange involverte. Den nye oversettelsen ble lansert i september i år. Bibeloversettelsen var et samarbeid i det nordsamiske språkområdet, men bød likevel på utfordringer. Et er at dialektene varierer, men nasjonalspråkene norsk, svensk og finsk påvirker samisk på ulikt vis. Skille gratulerte med FNs urfolksspråkår og sa seg fornøyd med at det er et sammenfall med Bokåret, ei passende anledning for å gi ut ny bibelen i moderne nordsamisk språkdrakt.