Vellykket fagforum for skolebibliotekarer

Utsikt fra Tromsø maritime. Foto Hege Merete Strømseng

Utsikt fra Tromsø maritime. Foto Hege Merete Strømseng

5. og 6. mars var 15 av de 17 skolebibliotekarene samlet til fagforum på Tromsø maritime skole. Koordinator Ann Magrethe Espe hadde sammen med Kirsti Hansen-Krone fra Nord-Troms videregående skole satt sammen et godt og variert program. Da Jens-Christian Strandos som skulle holde kurs i Mikromarc måtte melde avbud, tok man i bruk egne krefter hvor noen av bibliotekarene holdt innlegg og alle hadde med egne problemstillinger som ble diskutert i fellesskap. Etter en deilig lunsj fikk vi være med i simulatorrommet som brukes til navigatøropplæring og der seilte vi inn i Sidney havn med flere forskjellige fartøy.
Artig, selv om noen av oss ble litt sjøsyke.

Etterpå fortsatte erfaringsutveksling og problemløsning i Mikromarc ut dagen.

Mange av deltakerne spiste middag sammen på Casa Inferno før de dro på forestillingen «Kaddeva æ sa» med Finn Arve Sørbøe på Kulturhuset. Fint å få med seg litt kultur når man har sjansen.

Skipper Ann-Magrethe seiler inn til Sideney . Foto: Hege Merete Strømseng

Skipper Ann-Magrethe seiler inn til Sideney . Foto: Hege Merete Strømseng

Fredag morgen deltok også Keilin Jacobsen fra utdannningsetaten Hun startet med å presentere seg og fortelle om hvilke oppgaver hun har i forhold til skolene og skolebibliotekarene. Så var det en gjennomgang av resultatene fra evaluering av de to studietilbudene skolebibliotekarene har gjennomført. Veldig positive tilbakemeldinger og det kom ønske om flere tilbud. Keilin fikk med seg gode innspill tilbake til utdanningsetaten, blant annet kom det ønske om å få tilbake tilgangen til Atekst og Idunn på elevnettet.

Aud Tåga informerte om Tromsungdom leser og fortalte at nå blir bokprat og forfatterbesøk en del av samme pakken. Andre tema som ble diskutert var digitalt vs papir, formidling av biblioteket i skolen, NDLA og om de videregående skolene skal være en del av E-lån Troms.

Dagen ble avsluttet på Tromsø bibliotek og byarkiv hvor formidlingsbibliotekar Ingrid Kongsvik fortalte om hvordan de bruker hyllevandring for å formidle bibliotekets innhold. Vi fikk også være med på to ulike hyllevandringer.

Ann-Magrethe Espe (Tromsø maritime) og John-Einar Stenberg 8Kongsbakken) ble valgt som koordinatorer for fagforum framover og det ble bestemt at midlene som skulle brukes til kurs i Mikromarc skal brukes til deltakelse for skolebibliotekarene på Mikromarcs brukermøte i Tromsø i november.

I ettertid har flere av skolebibliotekarene delt sine tips på Fronter.