Veiledning i digital kompetanse

Logo for Digidel med teksten Digidel - økt digital kompetanse

Digital kompetanse er viktigere enn noen gang. Alle områder i samfunnet påvirkes av den digitale utviklingen og det er derfor viktig at alle i Norge har den digitale kompetansen som trengs. Biblioteket er at sted som kan tilby opplæring i digital kompetanse til innbyggerne.

Digidel.no et nettsted som inneholder gratis ressurser for de som skal holde kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. En nyhet her er Datasjekken, et hjelpemiddel for å kartlegge digital kompetanse. Dette kan være nyttig når man planlegger kurs. Man kan også teste sine egne digitale ferdigheter på Kompetanseporten og finne ut hvor man trenger mer påfyll. Digidel driftes av Kompetanse Norge.

Digihjelpen er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Målet med Digihjelpen-prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning. Digihjelpen driftes av Kommunenes Sentralforbund (KS).

KMD har delt ut fem millioner til kommuner som tilbyr innbyggerne digihjelp. Harstad er eneste kommune i Troms som har fått av disse midlene.