Utviklingsseminar for SøT-bibliotekene

Stine Iversen og Line Rubach (Harstad), Hege Andersen (Kvæfjord), Anne Strømmesen (Lavangen), Halvar Pettersen (iPluss), Ingvild Johnsen (Ibestad) og Melita Båfjord (Skånland)

Bibliotekene i Sør-Troms møtte til utviklingsseminar 5. og 6. september 2018 i  Kulturfabrikken på Sortland. I løpet av disse to dagene var målet å diskutere nytten av et regionalt biblioteksamarbeid og hvordan arbeid sammen.
Alle deltakerne hadde forberedt flotte presentasjoner hvor de fortalte om sine bibliotek og om forventninger til et regionalt samarbeid. Det ble gjennomgang av sterke sider og muligheter ved et biblioteksamarbeid, men det ble også brukt tid på hva som kan true et samarbeid. Sist, men ikke minst kom gruppa fram til konkrete tiltak som skal gjennomføres fra nå og ut året. Oppgavene ble fordelt i gruppa.

Hege Jasmin Andersen og Stine Iversen har fått den betrodde oppgaven å koordinere det regionale biblioteksamarbeidet i Sør-Troms ut 2020. Koordinatorenes første oppgave er å lage utkast til møteplan fram til sommeren 2019 og årshjul for 2019 på bakgrunn av innspill fra resten av gruppa. Rådgiver Halvar Pettersen fra iPluss leda gruppa gjennom seminaret. Aud Tåga representerte Troms fylkesbibliotek som har gitt støtte til gjennomføring av seminaret.

Vi ønsker folkebibliotekene i Sør-Troms og Bok- og kulturbussen lykke til med samarbeidet.