Utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket

Den 15. februar var det frist for å søke utviklingsmidler i Nasjonalbiblioteket. Det kom inn hundre søknader. Troms fylkesbibliotek er søker på to prosjekt:

  1. Folkebibliotek som kunnskapsaktør er et treårig prosjektet. Det er et samarbeid med folkebibliotek i fylket og Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet. Målet med prosjektet er å er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne får tilgang til likeverdige tjenester.
  2. Fylkesbiblioteket søker sammen med fylkesbibliotekene i Nordland og Finnmark om utviklingsmidler på et treårig prosjekt for å koordinere arbeidet med Den nordnorske litteraturstrategien.