Utstillingsåpning – Kvinner i Nord-Troms – Alltid sysselsatte

Janne Hansen holder tale foran et portrett av en kvinne.

Janne Hansen åpnet med en fin tale til kvinnene i anledning Kvinnedagen. Begge foto: Torun Olsen.

Utstillingen ble åpnet 8. mars med tale av Janne Hansen, og forfatter Bente Pedersen holdt foredrag om Nordkalottkjerringer – kvinner hun har møtt gjennom lesing av gamle dokumenter. Blant disse var konsulfruen Malene Maria Crowe (født Waad) fra Hammerfest, den kontroversielle prestefruen  Aile Tornensis (født Jönsdotter Wikeväinen) og trolldomsberyktede Cecilie Hansdatter fra Slettnes i Karlsøy.

Utstillingen ønsker å synliggjøre kvinnene og deres mangfold gjennom større og mindre portretter og fortellinger. Den hyller kvinnene og deres bidrag til samfunn og familier. Kunnskapene, egenskapene og verdiene kvinnene stod for, har hatt liten plass i det moderne samfunnet. Vi har mye å lære av tidligere generasjoner, både når det gjelder forvaltning av naturen og omsorgen for våre medmennesker.

Publikum som ser på bilder som henger på veggene
Publikum ser nærmere på utstillingen

Mellomkrigstidens kvinner har fått størst plass i den fysiske utstilling, men utstillingen vil leve videre digitalt, og vil romme fortellinger fra flere tidsepoker.  Senter for nordlige folk oppfordrer folk til å dele fortellinger. Det er mange, mange av dem, og de fortjener å komme fram i lyset.

Senter for nordlige folk har produsert utstillingen i nært samarbeid med Nord-Troms museum og Samisk bibliotektjeneste i Troms. Utstillingen er støttet av Troms fylkeskommune.