Utlysning av arbeidsstipend til nordnorske forfattere

Nå er arbeidsstipendet for 2021 lyst ut med søknadsfrist 1. mars 2021. Stipendet, som tildeles en skjønnlitterær forfatter bosatt i Nord-Norge, er et tiltak i den nordnorske litteraturstrategien som igjen er del av den nordnorske kulturavtalen.