Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Felles møte i Tromsø i november 2019 mens vi enda var to fylkesbibliotek

Seksjonering av kulturavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune er på plass. Birgit Larsen er fylkesbiblioteksjef med arbeidssted Tromsø og leder seksjonen. Sunniva Knutsen er assisterende fylkesbiblioteksjef og stedlig leder ved avdelinga i Vadsø. 

Etter sammenslåinga har Troms og Finnmark fylkesbibliotek blitt et stort kollegium på 20 ansatte, i Tromsø, Harstad, Kåfjord og Vadsø og har fått et større arbeidsfelt.

Det nye fylkesbiblioteket har ansvar for å ivareta fylkeskommunens oppgaver forankret i lov om folkebibliotek, det nasjonale ansvaret for finsk bibliotektjeneste og Finnmarksbibliotekets fotoarkiv og privatarkiv. Vi er i gang med å bli kjent og å jobbe oss sammen og ser fram til å samarbeide med kommuner og andre samarbeidsparter om å gi gode bibliotektjenester til befolkninga.

Våre nye e-postadresser slutter nå på tffk.no. All e-post videresendes til de nye adressene, men oppdater gjerne kontaktinfoen vår.

Etter hvert får vi en felles nettside, men inntil videre kan dere også finne nyttig lesing på www.finnmarkfylkesbibliotek.no