Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018

Røgler utvikklingsseminar

Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, snakker om nasjonalt program for økt digital deltakelse på et biblioteksjefmøte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Et Digihjelpen-tilbud skal være et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan komme og få veiledning slik at de kan heve sin grunnleggende digitale kompetanse og få hjelp til å benytte ulike digitale tjenester.

Vi oppfordrer bibliotekene til å gå sammen med andre krefter i kommunen og sende en søknad. Utlysningsteksten finner dere på regjeringens nettsider. Fristen er ikke lang, men det er en forenklet søknadsprosess med nettskjema så det burde ikke ta lange tiden.