Strategiplan for skolebibliotek

Tidligere planer – Tromsbibliotekene ­

Fylkestinget vedtok i mars 2009 Strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012. Planen finnes også på samisk Strategiijaplána skuvlagirjerájuide joatkkaskuvllain

Målet med planen er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne. Planen er delt i følgende fire satsingsområder:

  • Skolebiblioteket: et felles ansvar
  • Kompetanseheving
  • Tilgjengelige skolebibliotek
  • Samarbeid