TTT

 Tverrgående trafikktelling ved Tromsø bibliotek og byarkiv

 

 

I uke 45, 2011  – 7. – 13.11., gjennomførte Tromsø bibliotek og byarkiv TTT i samarbeid med fylkesbiblioteket. Metoden er utarbeidet av Tord Høivik.

I tillegg til selve TTT, ble det notert tall for utlån og besøk, samt antall personer i biblioteket ved åpning og stengetid. Tall for besøk var nødvendige for å kunne beregne oppholdstid i biblioteket. Tellingene ble utført hver dag, annenhver time. I ettertid så vi at vi godt kunne ha klart å telle hver time. Vi var nok engstelig for at vi skulle få for stort tallmateriale å forholde oss til.

Vi beholdt alle aktivitene som Høivik har satt opp, og delte biblioteket opp i soner. Til dette brukte vi kart over hver etasje, og ga hver sone et nummer, fordelt på etasje:

 

For selve tellingen utarbeidet vi skjema for hver etasje og for hvert klokkelett, hvor aktiviteter pr. sone ble registrert.  Vi var flere som utførte tellingene, og på forhånd gikk vi gjennom en avtalt løype som vi skulle følge for hver etasje, for å dekke alle sonene. Denne løypa ble fulgt ved alle tellingene.

 

Eksempel på telleskjema:

Hva vi fant:

  • 25,5% sitter, går står alene eller i gruppe uten å forholde seg til medier eller personale (A+B+C+D)
  • 8,1% hyllevandrer, alene eller i gruppe (E+F)
  • 30,1% Sitter og leser eller skriver alene eller i gruppe uten pc. Forholder seg til medier eller personale uten PC (G+H)
  • 14,65% Sitter med egen pc alene eller i gruppe (I+J)
  • 13,8% Sitter ved bibliotekets pc alene eller i gruppe (K+L)

(Bokstavene i parentes viser til aktivitetene).  Alle observasjonene og aktivitetene i ubehandlet form er gjort tilgjengelige.

 

Det ble registrert flest aktiviteter rundt kl 14,  og flere aktiviteter registrert ved stengetid enn ved åpning. Klikk på diagrammet for å se hvordan de enkelte aktivitetene fordeler seg.

– Vi ønsket å se om det er noe forhold mellom antall besøk og antall utlån:

Vi beregnet også oppholdstid i biblioteket. Den fordelte seg slik:

Mandag  37 minutter
Tirsdag   37 minutter
Onsdag    36 minutter
Torsdag   35 minutter
Fredag     29 minutter
Lørdag    31 minutter
Søndag   50 minutter

Gjennomsnitt hele uken 35 minutter.

TTT avdekket ikke store avsløringer. Det er likevel viktig å få dokumentert (og bekreftet) det man tror. Det store tallmaterialet gjør at man kan se på enkeltdeler slik jeg har gjort her, og man har et godt grunnlag for å sammenligne over år. TTT foretatt i etterkant av endringer  (møblering, åpningstid etc) og sammenholdt med tall fra før endringen,  gir nyttige opplysninger om man oppnådde det man ønsket da man foretok endringen.

Fylkesbiblioteket ser nytten i å gjennomføre en TTT og ønsker å tilby veiledning til de bibliotek i Troms som ønsker å gjennomføre dette.

Tord Høivik har foretatt en grundig gjennomgang av TTT gjort ved Tromsø bibliotek og byarkiv. Les hva han skriver på Samstat.