Statistikk til fylkestinget

Bibliotekene i Troms leverer årlig statistikk til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteket har de siste årene fremmet sak til fylkestinget om status og utfordringer for folkebibliotekene, basert på statistikkrapporteringa. Her kan du lese saksframleggene.

Statistikk for 2015
Saksframlegg

Statistikk for 2014
Saksframlegg

Statistikk for 2013
Saksframlegg
Grafer