Publisering av grafer


PUBLISERING AV GRAFER

Dette er en framgangsmåte å bruke ved publisering av grafer i blogger og på hjemmesider.

Framgangsmåten her består av 3 deler.
Første del handler om å lage en graf og forberede den for publisering. Dette skjer i Google Docs.
Andre del handler om å redigere bildet du vil publisere. Dette skjer i Paint.
Tredje del handler om selve publiseringen på ditt nettsted. Denne delen beskrives helt kort, fordi vi har forskjellige verktøy. Prinsippene vil likevel være like og oppskriften overførbar.

I Google docs:
I Google docs skjer det 2 operasjoner: Lage en graf, og forberede publisering av den.

Lage graf:
Marker dataene, velg ikon for grafer:

 

Lag din graf. Bruk menyene ‘Start’ og ‘Tilpass’ for å få grafen slik du vil ha den.  Klikk ‘Sett inn’.
Før du publiserer, kan du velge å ha diagrammet på et eget regneark: Klikk i venstre hjørne inni diagrammet, for å få opp noen valg. Velg ‘Flytt til eget ark’.
Lag en kopi av graf-bildet. Lagre bildet i jpg-format.
Forberede publisering:

Velg ‘Publiser på nettet…’.

Du vil da få opp en valgboks, som skal se slik ut:
 
Marker og kopier teksten i den nederste boksen, som begynner med ‘https://…’.  Denne limer du inn på din nettside, enten som ren lenke, eller den kan ligge under en graf og lenke til de underliggende tallene i grafen.
I Paint:

Når du har laget en graf og forberedet denne for publisering, vil du kanskje redigere bildet av grafen.

1. Kopier bildet av grafen:
Du kan bruke Screen Hunter eller andre gratis nettprogram for å kopiere, eller bruk print screen-knappen på tastaturet ditt.

2. Åpne ‘Paint’ fra ‘Tilbehør’-mappen i startmenyen. Klikk ‘lim inn’ i Rediger-menyen. Aktivér det hvite ikonet:

Marker bildet av grafen ved å dra ‘stjernen’ rundt det utsnittet du vil ha, velg ‘klipp ut’, ‘åpne ny’, ‘lim inn’ og ‘lagre som’ fra Fil – og redigermenyen.
Husk å lagre utsnittet i format jpg. Lagre på skrivebordet, så er det lett å finne.

I blogg eller på hjemmeside:

Du skal nu publisere dokumentet på ditt nettsted:

1. Last opp/lim inn det kopierte eller redigerte bildet av grafen du har laget.
2. Klikk på ikonet for hyperlenk, og lim inn ‘https://docs….’

Bildet av grafen vil da være ‘klikkbart’, og lenke til grunnlagstallene.

Bilder:
Du vil kanskje bruke bilder til å illustrere tekstene dine med. Her finner du spennede bilder som det er lov å bruke i publiseringsøyemed. Det er god skikk og bruk å oppgi url til hvor man fant bildet.

Problemsøking:
Prøv en annen nettleser.
Endre filtype.

Verktøy:
ScreenHunter er et gratis program som gjør at du kan kopiere utsnitt av nettsider.