Språkkurs til flyktninger

Godt sagtFylkesbiblioteket ønsker å styrke bibliotekene med språkkurs i norsk til flyktningene som kommer. Språkkursene er grunnkurs for personer som ikke snakker norsk. Vi sender ut til dere så snart vi har mottatt dem fra Biblioteksentralen. Hvis dere ikke ønsker å motta disse, gi beskjed til tanmayo.olsen@tromsfylke.no.

Disse språkkursene er kjøpt inn:
Manne, Gerd: Ny i Norge. Denne består av tekstbok, arbeidsbok og 4 cd’er. Tekstboka er fra 2013 og har nyskrevne tekster som er i tråd med gjeldende læreplan, et oppdatert persongalleri, ny design og nye bilder, samt en omfattende gratis nettressurs. Arbeidsboka er nært knyttet til tekstboka. Den har et stort, variert utvalg av oppgaver innen grammatikk og språkfunksjoner. Her er også muntlige øvinger for to eller flere personer. Cd’ene har øvelser og dialoger fra tekstboka. Det er i tillegg mulig å bestille ordlister på fjernlån fra Troms fylkesbibliotek.

Hanssen, Ellen: Godt sagt 1. Billedordbok og 2 cd’er. Denne er utgitt i 2011. Den har som mål å gi fremmedspråklige voksne en kommunikativ kompetanse i norsk uten å gå veien om lesing og skriving. Til hvert bilde finner eleven et beskrivende ord eller uttrykk. Totalt inneholder boken et vokabular på 1300 ord som er vist gjennom bilder. To CD-er medfølger, slik at elevene kan lytte til norsk og trene på ordene.

Språkkursene er ment å fungere som kombidokument, dvs at bøkene og cd’ene lånes og brukes samlet. Språkkursene er tenkt forbeholdt nye innbyggere som ikke deltar i organisert voksenopplæring.