Søtbibliotekan – nytt regionalt nettverk

Og her er alle søtingene: Hege Jasmin Andersen (Kvæfjord), Tor Holmstad og Annli Tandy, (Harstad), Anne Kristiansen, (Ibestad), Timm Vis (Kvæfjord), Monica Hansen, (Gratangen), Anne Strømmesen, (Lavangen), Kristin Nicolaisen (Harstad), Anne Gerd Lehn, (Bok- og kulturbussen), Stine Iversen, (Harstad), Ingvild Johansen, (Ibestad), Melita Båfjord (Skånland) og foran selfiefotograf Line Rubach, (Harstad)

Biblioteksjefene fra Astafjordbibliotekene og Sør-Troms møtte hverandre fredag 3. mars 2017 i Harstad. Her ble de enig om å etablere et regionalt nettverk, Søtbibliotekan.
Harstad folkebibliotek får ansvar for å være et samlings- og kontaktpunkt. Det var videre enighet om at det kan samarbeides om turnélegging, markedsføring, arrangementsdeling og andre aktuelle ting.
Det første regionale møtet skal holdes på Harstad folkebibliotek i juni under Festspillene i Nord-Norge. Harstad bibliotek inviterer og lager program til dette møtet, hvor samarbeidet også skal diskuteres. Møtene og referatskriving skal gå på omgang mellom bibliotekene.

Fylkesbiblioteket applaudere og ønsker lykke til!