Sommerlesekampanjer 2018

Glade barn viser fram diplomene fra Les for svingende.

Det ble gjennomført to ulike lesekampanjer i bibliotekene i Troms i sommer.  Les for svingende med målgruppe seks til tolv år leveres av Tromsø bibliotek og byarkiv og har vært gjennomført i Troms i mange år. I år deltok barn og unge fra 14 bibliotek i fylket. Det ble levert 344 lesekort og rapportert om 1720 leste bøker. Men det reelle tallet er større ettersom flere av bibliotekene ikke har levert tall og Tromsø bibliotek- og byarkiv ikke teller innleverte kort.

Sju kommuner har deltatt i Sommerles.  Her er det registrert  1 496 deltagere som har lest 14 689 bøker. Det betyr at i Troms har opp mot 2 000 barn vært med på lesekampanje og lest mellom 16 000 og 17 000 bøker.

Både i Lyngen og Skjervøy stilte ordføreren opp og delte ut premier etter avsluttet lesekampanje.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen på avslutningsfesten for Les for svingende i Lyngen.

 

Ordfører Ørjan Albrigtsen og premievinner Andreas med nyvunnet iPad.