Godt søkekurs i januar

Blide kursholdere, Torstein Låg og Grete Overvåg

Det var stor og god innsats av deltakerne på søkekurset 23. januar. Kurset ble holdt i lokaler til universitetsbiblioteket i Tromsø og inngår i kompetansehevingsplanen i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Kursholdere var Torstein Låg og Grete Overvåg fra universitetsbiblioteket og Tanmayo Olsen fra Troms fylkesbibliotek. Dagen gikk fort i godt selskap, og kursarrangøren sitter igjen med et inntrykk av at kursdagen blei ei god arbeidsøkt for alle involverte.