Søkekurs for bibliotekansatte

Torstein Låg fra UB lærer bort gode metoder for faglitteratursøk

Som en del av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsarena skal regionkontaktene legge til rette for søkekurs for bibliotekansatte i sin region. Torsdag og fredag i forrige uke ble det gjennomført kurs for ansatte ved Tromsø bibliotek og byarkiv med deltakere også fra Harstad bibliotek og Troms fylkesbibliotek.

Temaene som ble gjennomgått var kildekritikk og søketeknikker, innlån og fornying i Oria, faglitteratursøk  og en innføring i Open Access og Munin. Kursene var lagt opp med både forelesninger og øvelser.

Så nå er kursdeltakerne enda bedre rustet til å veilede brukerne på disse områdene. Etter jul vil det bli holdt søkekurs i de andre regionene i Troms.