Digital kompetanseheving – del to

Eddie Pedersen holder foredrag.

Eddie Pedersen fra Kompetanse Norge snakka om veiledning av voksne og digitale tjenester.

Tirsdag 10. oktober arrangerte fylkesbiblioteket seminaret Digital kompetanseheving. Seminaret er en oppfølging av de regionale seminarene vi holdt i vår med forelesere fra NAV, Skatt Nord og Sparebank1 med midler vi har fått fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å øke kompetansen hos ansatte som skal drive veiledning innen digital kompetanse for innbyggerne. Deltakerne kom både fra folkebibliotek og bibliotek i videregående skole.

To av de aktive deltakerne på seminaret, Wenche Ratama og Margrethe Haslund.

To av de aktive deltakerne på seminaret, Wenche Ratama og Margrethe Haslund.

Dagen starta med at fylkesbibliotekets Tanmayo Olsen og Trine Mellem ga en presentasjon av 23offentligeting og iKomp og litt informasjon om ny personvernlov som trår i kraft i mai 2018. Det ble også informert om muligheten for at kommunene kan søke
tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. Her er det søknadsfrist allerede 13. oktober.

Eddie Pedersen fra Kompetanse Norge hadde et underholdende og nyttig innlegg om hva man må legge vekt på og hva man absolutt ikke bør gjøre når man veileder voksne. Han kunne også fortelle at Kompetanse Norge skal videreføre, oppdatere og videreutvikle kurs- og opplæringsressursene som ligger på digidel.no.