Selvbetjente utlån i Bok- og kulturbussen i Sør-Troms

Høsten 2016 installerte Bok- og kulturbussen selvbetjent utlån. Med hjelp fra Bibliofil og IT-konsulent Kurt Frovåg ved Harstad bibliotek, fikk vi koblet den nye automaten sammen med vår bibliotekbussmaskin.

Grunnen til at vi kjøpte inn selvbetjeningsautomat var at det tidvis, spesielt der det var store skoleklasser, ble lange køer for å få registrert innlevering og utlån. De fleste skolene har avtale med foreldrene om at utlånte medier skal innleveres før nytt utlån. Dermed gikk mye av utlånstiden til køståing, og det ble lite tid til å finne materiell og til formidling.

Vi hadde lenge vurdert om vi skulle foreta denne investeringen. Ville det være teknisk mulig med en slik løsning i en bibliotekbuss? Hvor skulle skjermen plasseres? Og hvordan ville det fungere å ha to maskiner i bussen?

Når det gjaldt plassering løste det seg ganske fort, fordi vi har en ekstra arbeidsbenk midt i bussen til bruk for våre utøvere når vi har undervisning etc. i bussen. Der kunne automaten monteres på et stativ, slik at vi fremdeles har ei tilgjengelig benkeplate. Utfordringen videre var et sted å sette innleverte bøker. I en buss er det ikke bare å sette inn en ekstra reol ved siden av automaten. Vi har klargjort en ekstra hylle til innlevering, men foreløpig velger vi å ta innlånet på den ordinære maskinen. Elevene legger alt materiale til innlevering på skranken og vi gjør jobben, så kan de bruke tiden til å finne nye medier.

Elever ved Vik skole i Kvæfjord kommune får opplæring i bruk av selvbetjeningsautomaten.

Det er derimot til stor hjelp å ha mulighet til å benytte to maskiner til utlån. Lærerne hjelper de minste med selvbetjent utlån, mens de eldste elevene selv kan benytte automaten, til stor glede for dem. Nå er det ikke bare gleden over å ha funnet den boka, men jeg ser også gleden over å ha mestret en ny oppgave. Det hele har også bidratt til å frigjøre mer tid slik at jeg kan være mer bak i bussen i lag med elevene og bidra med veiledning og hjelp til å finne nytt materiell. Etter hvert vil dette fungere bedre, etter som lærere og elever blir mer vant til å benytte automaten.

En bonus ved å ha investert i automaten er at det er mulig å benytte USB og koble den opp mot prosjektøren i taket. Dermed er vi ikke avhengig av å ha en ekstra PC/Mac med i bussen for å vise film etc. Derfor er vi veldig fornøyd med å ha kjøpt selvbetjeningsautomaten og anbefaler også andre bibliotekbusser å vurdere dette.