Samisk språkuke 2019 – Uke 43

Arrangementer i Sámi giellavahkku – Samisk språkuke 21.-27. oktober 2019

Informasjon fra Sametinget om Samisk språkkuke

Planlegger dere noen arrangementer under Samisk uke? Send inn til oss – så legger vi det ut her på siden.

I tillegg oppfordrer vi alle folkebibliotekene i Troms til å markere språkuka ved å lage utstillinger av samiske bøker og annet materiell og tilrettelegge for språklek og språkspill i biblioteket.

Fylkesbiblioteket sender ut diverse språkspill og fargehefter som dere kan skrive ut og ha på aktivitetsbord i biblioteket hele uka. Kommer på e-post når de er ferdig produsert.

Miniseminar /Semináraš ved Tromsø bibliotek og byarkiv

I anledning samisk språkuke/sámi giellavahkku arrangeres det miniseminar på Tromsø bibliotek og byarkiv, tirsdag 22. oktober kl. 1800-2030. Språkuka er ei markering i det internasjonale urfolksspråkåret.

Foredragene vil ta for seg utvikling av nordsamisk, hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon og om revitalisering. Utvikling eller endringer i språket krever også modernisering av sentrale tekster, noe som har ført til ny oversettelse av bibelen.

Bokprat om romanen Farsmålet/Áhččegiella ved Kåfjord folkebibliotek Gáivuona girjerádju

I anledning Samisk språkuke inviterer Sámi giellasiida og Kåfjord bibliotek til bokprat med Gerd Mikalsen i samtale med sin forlegger Rauni Magga Lukkari om romanen Farsmålet og om fornorskningsprosessen som resulterte i tap av samisk som morsmål for forfatteren. Mandag 21. oktober 2019 kl. 18.00

Plakater