Samarbeid mellom bibliotek og barnehage

Eventyrbøker, dukker og stoff i ulike farger og fasonger på et bord i biblioteket
Stoff i ulike farger og mønstre gir ungene anledning til å bruke språket og lære nye ord.

Tirsdag 5. januar møttes ansatte fra fem bibliotek i fylket i vårt virtuelle Pexip-rom for å høre Brita Esaiassen snakke om sitt samarbeid med barnehagene i kommunen. Biblioteket er som oftest ubetjent, og hun har lagt mye ressurser i å informere om tilbudet slik at de kan hjelpe seg sjøl. Opplæring er avgjørende for bruk! Høsten 2018 holdt Brita kurs for personalet i en av kommunens barnehager. Hun la særlig vekt på dannelse, gjøre biblioteket til en trygg arena hvor ungene vet hvordan de skal forholde seg, leseglede for å utjevne forskjeller og språkets betydning for videre læring.

Biblioteket har investert i mange ressurser til støtte for utvikling av språk og leseglede. Dette er særlig viktig i en kommune med innbyggere med mange ulike morsmål. I tillegg til både skjønn- og faglitteratur har biblioteket blant annet pedagogiske spill, språkkiste og eventyrposer med rekvisitter til å dramatisere eventyr.

De andre deltakerne delte sine erfaringer og det ble etterspurt et konkret opplegg for hvordan man kan planlegge et opplegg på foreldremøter. Fylkesbiblioteket tar kontakt med Tromsø bibliotek og byarkiv og hører om noen derfra kan delta på et møte og fortelle om hvordan de arbeider.