Kunnskapsaktør på bibliotekutvikling.no

Bibliotekutvikling.no er en viktig ressurs og vi oppfordrer alle til å registrere seg der. Det er oppretta ei egen gruppe for prosjektet som heter Folkebibliotek som kunnskapsaktør.

For å bli medlem i gruppa må man være registrert på bibliotekutvikling.no, Velge Forum og registrer deg der. Send så en e-post til aud.taga@tromsfylke.no og du vil bli invitert inn i gruppa.
Gruppa er lukka, og oppretta etter ønske fra deltakerne på arbeidsseminaret 26. november. Her vil det bli lagt ut ressurser som kan deles med folkebibliotekene i Troms. Filene som legges ut bør være i pdf. Dersom man ønsker original PPT, må man henvende seg til den som har produsert denne.
Det er lagt ut noen ressurser under nyheter i venstremenyen. Ressursene ligger som vedlegg til nyhetene.
Bloggen kan brukes til å ta opp ting, og kommentere ressursene.