Kunnskapsaktør

Aktive prosjekter – Tromsbibliotekene ­

Kunnskapsaktør Prosjektsøknad
Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.