Bedre bibliotek til barn og unge – Tromsø bibliotek og byarkiv. Treårig.

Aktive prosjekter – Tromsbibliotekene ­

Prosjektsøknad
Mål for prosjektet er å fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse.Dette skal gjøres gjennom å utvikle en ny samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal være gjeldende for samarbeidet med alle bibliotek i kommunen, samt å gi nyttige erfaringer for andre kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler.