Barnebibliotek – er kompetanseløft!

Aktive prosjekter – Tromsbibliotekene ­

Prosjektsøknad
Målet for  prosjektet er å styrke kompetansen innen barnebibliotekarbeid i hele landet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene og OsloMet, Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag.

Studiet Barn, medier og bibliotek