Vertskommuneprosjektet 

     Prosjektsøknad
Berg, Tranøy og Lenvik kommuner har gått sammen for å gjennomføre et prosjekt om vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren, med Lenvik som vertskommune. Prosjektet er toårig og har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune.

Les om prosjektet på nettsidene til Lenvik bibliotek.