[Stærkere] Psykisk helse for barn og unge

      Prosjektsøknad
Intensjonen er å gjøre barn, unge, pårørende og andre ressurspersoner i deres omgivelser oppmerksomme på de tjenester som bibliotekene kan yte og tilbudene bibliotekene har. Prosjektet tar utgangspunkt i barn og unges forhold til psykisk sykdom. Det kan være egen sykdom eller spørsmål rundt psykiske problemer, hvordan støtte venner som sliter, hvordan leve med foreldre med psykisk sykdom og andre ting.
Prosjektet har tre pilarer:

  • Bygge opp en samling av litteratur og andre medier som fins rundt temaet på Tromsø bibliotek og byarkiv og formidle denne. 
  • Videreutvikle nettsiden http://www.paskrass.no/ med tekstene fra Aftenpostens spalte På Skråss, og gjøre tilgangen til nettressurser lettere gjennom utvikling av nye nettjenester
  • Formidle teaterforestillingen Et rart brev som Rimfrost Teaterensemble utvikler med bakgrunn i boken med samme navn som er basert på tekster fra På skråss