Les høyt

Les høyt!      Prosjektsøknad
Prosjektet skal bidra til økt leseforståelse og leseglede og kunnskap hos elever på småtrinnet i grunnskolen i Tromsø, gjennom å gi foreldrene inspirasjon og kunnskap om verdien av å fortsette med høytlesning etter at barna har knekket lesekoden.
Prosjektbeskrivelse
Prosjektrapport