Kunnskapsparken – Samhandling og sambruk

     Prosjektsøknad
Prosjektet ”Samhandling og sambruk” skal utvikle og implementere modeller for samhandling og sambruk om fellesfunksjoner og -oppgaver mellom Lenvik folkebibliotek, Studiesenteret Finnsnes, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Midt-Troms Museum, Regionrådet og andre aktører ved å skape felles løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse, formidling og opplevelse.

Kunnskapsparkens nettsider
Bilder fra veien til Kunnskapsparken
Prosjektrapport hovedrapport
Prosjektrapport Lenvik bibliotek