Formidling i bibliotek – aktivitet 2018

Asluttede prosjekter – Tromsbibliotekene ­

Prosjektsøknad

Plan for arbeidet
Prosjektet skal skape arrangementer og aktiviteter i bibliotekene i samarbeid med folkebibliotekene i Troms.