Litteraturhus 2015/2016

Prosjektsøknad 2014   Prosjektsøknad 2015
Nasjonalbiblioteket lyste ut ekstra prosjektmidler i januar. Disse midlene skal gå til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Utviklingsmidlene skal gjøre bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven.

Fylkesbiblioteket har fått midler til et treårig prosjekt: «Folkebibliotek som litteraturhus». Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet skal foregå i bibliotekene, som skal få økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det legges opp til et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse.

Oppstartseminar for prosjektet: Folkebibliotek som litteraturhus. Lenvik folkebibliotek, Kunnskapsparken 3. april 2014.