Folkebibliotek som litteraturhus 2014 – 2018

Fylkesbiblioteket har gjennomført et treårig prosjekt: «Folkebibliotek som litteraturhus» med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Målet for prosjektet var å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet har foregått i bibliotekene, som har fått økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det er gjort et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse.

Prosjektsøknad

Sluttrapport for prosjektetAvslutningsseminaret 25. januar 2017

På grunn dårlig vær, faktisk storm i kastene, kunne ikke alle som var påmeldt til seminaret delta. Seminaret ble likevel gjennomført, og prosjektlederen tok en gjennomgang av det som har skjedd i prosjektperioden. PPT fra avslutningsseminar viser ei kort oppsummering av prosjektet.

PowerPoint – Avslutningsseminar del 1
PowerPoint – Avslutningsseminar del 2

Etter lunsj ble deltakerne bedt om å komme med ønsker om hvilke aktiviteter man bør velge i prosjektet Arenamidler 2017.

Sluttrapport for prosjektet arenamidler aktivitet 2017 – Møteplass for kunnskap og litterære opplevelser.


Som en videreføring av prosjektet søkte Troms fylkesbibliotek Nasjonalbiblioteket om arenamidler til aktivitet i 2017.  Søknaden ble innvilget, og vi ble tildelt 500 000 kroner. Det er nå søkt nye midler for aktivitet i 2018. Les prosjektsøknadene på siden Prosjekter i Troms


Formidling i bibliotek – aktivitet 2018

Prosjektsøknad

Plan for arbeidet
Prosjektet skal skape arrangementer og aktiviteter i bibliotekene i samarbeid med folkebibliotekene i Troms.