Positiv utvikling på Balsfjord folkebibliotek

Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn i samtale på Balsfjord folkebibliotek.

Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn i samtale på Balsfjord folkebibliotek.

Balsfjord folkebibliotek utmerker seg for tida med høg aktivitet og godt tilbud. Dette har ikke bare ført til god omtale på lederplass i Nye Troms 26. september, men også god omtale fra ordfører Gunda Johnsen i siste formannskapsmøte. Her framhever hun de ansattes innsats og sier: «At de klarer alt det de gjør, gjennom to halve stillinger, er imponerende. Ordføreren trekker fram at det ikke bare er fokus på utlån av bøker, men også formidling av kultur og aktiviteter.
To av arrangementene i oktober har fått støtte fra prosjektet Formidling i folkebibliotek, som ledes av Troms fylkesbibliotek. Arrangementet 11. oktober hvor Liv Helene Willumsen snakket om «Dømt til Ild og bål» hadde 44 besøkende.

Forfattermøtet med Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn 18. oktober hadde 8 besøkende. På biblioteket omtales begge arrangementene i positive ordelag.