Regionale møter

I august og september 2010 arrangerte vi til sammen fire regionale møter hvor agenda var å avklare forventninger og lokalisere problemstillinger ute i kommunene, finne fram til utfordringer og felles mål og strategi. I forkant av møtet sendte vi ut spørsmål som vi ville at møtedeltakerne skulle ha tenkt over og jobba med «hjemme» før møtet.

 

Litteratur kan også oppleves i det fri. Bok- og kulturkaféen i Gratangen.

Fotograf: Harold Jenssen.

Program for dagen:

  • Velkommen og innledning ved fylkesråd Mariam Rapp
  • Om bibliotekplanprosessen så langt og dagen i dag v/Marit A. Somby, Prosjektleder
  • Fylkesbibliotekets rolle v/ Fylkesbiblioteksjef  Birgit Larsen
  • Dialogen settes i gang – Innspill og kommentarer fra møtedeltakerne
  • Google groups – vise hvordan det fungerer – invitere folk til å melde seg på!
  • Oppsummering og veien videre

Møtene var som følger:

26. august 2010 Nord-Troms (Nordreisa bibliotek/Halti næringshage) )

30. august 2010 Tromsø & omegn (Fylkeshuset)

01. september 2010 Midt-Troms (Dyrøy bibliotek)

02. september 2010 Sør-Troms (Harstad, Thon hotell)