Evaluering

Hva har planprosessen gitt oss?

  • Positiv synliggjøring av bibliotekene i Troms
  • Politikerne i Troms kjenner bedre til bibliotekene – ser hvor viktig bibliotekene er for lokalsamfunnene og befolkningen i Troms
  • Styrking av bibliotekene gjennom økt budsjett
  • Kompetanseheving for alle involverte
  • Godt grunnlag for utvikling, samarbeid og samhandling mellom fylkeskommunen og kommunene
  • Samhold, engasjement og felles retning for videre arbeid
  • Fylkesbiblioteket som team er styrket
  • Vi kan kjøre prosesser! Vi har en plan!

Prosjekter og kompetanseheving som er kommet i gang etter vedtatt plan:

Utdrag fra vår interne evaluering:

«Tidsplanen med viktige datoer og milepæler kom litt sent – bra når de kom på plass, for da ble det lettere å forholde seg til prosessen».

«En lærerik prosess for alle involverte. Så holdningsendring. Skulle ønske det var mer tid til å lese seg opp i forkant av arbeidet, det kunne nok ført til mer nye tanker».

«At vi selv med tidspress og mange oppgaver på en gang likevel fikk til å gjennomføre arbeidsperioden med et positivt fortegn, det står det respekt av!».

«Godt samspill, gode diskusjoner, inspirerende samtaler, men kanskje skulle vi ha jobbet mer med gruppesammensetningen? (…) Ble for bibliotekdominert, skulle ha trukket med flere «utenfra»».

«For mange e-poster, ble for mye info fra Marit en periode, vanskelig å få med seg alt».

«Det var utfordrende og lærerikt å ha gruppelederoppgaven og totalt har arbeidet med planen gitt en enda bedre innsikt i arbeidet som gjøres i bibliotekene i fylket».

 

Fra vår studietur til London, plakat på utsiden av British library: Step inside – Knowledge freely available

Fotograf: Trine Mellem