Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene jobbet sammen i september og oktober 2010. Det var helt klart en kort og hektisk arbeidsperiode og derfor krevde det mye både av gruppelederne og arbeidsgruppedeltakerne. Det krevde også god planlegging. Prosjektleders tanker om prosessen kan leses mer om her.

Oversikt over arbeidsgrupper for bibliotekplanarbeidet:

Berikende – biblioteket som kunnskapssentrum

Om biblioteket som læringssenter, formelle- og uformelle kurs, foredrag, e-læring, adgang til læringsressurser, samarbeidsløsninger mellom fag- og folkebibliotekene

 • May Tove Lilleng, komm.adm., Storfjord kommune
 • Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
 • Gøril Hesstvedt, universitetsbiblioteket
 • Gruppeledere Aud Tåga og Linda Tindholm, fylkesbiblioteket

Inspirerende  – biblioteket som kultursentrum

Om biblioteket som kultur- og litteraturarena, tilgang til opplevelser, litteratur, film, musikk, underholdning og spill

 • Synnøve Baustad, Tromsø bibliotek
 • Rita Kramvig, Målselv bibliotek
 • Anita Bjørkli Karlsen, Gratangen bibliotek
 • Gruppeledere Susanne Baumgärtel og Tanmayo Olsen, fylkesbiblioteket

Biblioteket – et sted for undring og kreativitet. Skjervøy folkebibliotek.

Fotograf: Grete Lund

Inkluderende – Biblioteket som møtested og sosialt sentrum

Om biblioteket som samfunnsarena, møterom, lese- og studiesirkler, ”det deltagende menneske”, universell utforming, kulturelt mangfold, lokal plattform

 • Annie Mikalsen, Ibestad bibliotek
 • Anne Gerd Lehn, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms
 • Øystein Aarstad, Tromsø bibliotek og byarkiv
 • Mira Sandaaker, Dyrøy bibliotek
 • Gruppeledere Trine Mellem og Edel Olsen, fylkesbiblioteket

Skapende – biblioteket som aktivitetssentrum

Om biblioteket som skapende arena og kreativt læringsrom, kurs og åpne verksteder, tilgang til diverse utstyr med mer

 • Niels Windfeld Lund, dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø
 • Stine Iversen, Harstad bibliotek
 • Anne Bredrup, Tromsø bibliotek og byarkiv
 • Gruppeleder Marit A. Somby, fylkesbiblioteket

Det var utarbeidet en egen beskrivelse over hva arbeidsgruppene skulle jobbe med i de ukene de hadde tilgjengelig. For å lette samarbeidet startet arbeidet med en to-dagers felles oppstartssamling hvor vi fokuserte på å bli kjent og finne et felles utgangspunkt for arbeidet, snakke om hva som gjør oss til et funksjonelt team, hvordan oppgavene skulle løses og hva som var vårt handlingrom.

Hovedoppgaven gruppene fikk var å utarbeide hovedmål, med tilhørende delmål og forslag til handlingsplan og tiltak. Dessuten skulle de svare på endel problemstillinger som vi hadde formulert på forhånd.

Ett eller flere HOVEDMÅL

Hva ønsker man å oppnå innenfor fokusområdet i planperioden?

Ett eller flere DELMÅL

Hvordan skal vi oppnå våre ønsker?

VIRKEMIDLER

Hva trenger vi av ressurser for å nå målene?

25. oktober 2010 – Arbeidsgruppene legger fram sitt arbeid