Tidligere planer

Våre planer

Bibliotekplan for Troms

Fylkestinget i Troms vedtok i mars 2011 Bibliotekplan for Troms 2011-2014. Planen finnes også på samisk. I arbeidet med planen er det tatt utgangspunkt i følgende fire fokusområder:

 • Berikende – biblioteket som kunnskapssentrum
 • Inkluderende – biblioteket som møtested og sosialt sentrum
 • Inspirerende – biblioteket som kultur- og litteratursentrum
 • Skapende – biblioteket som aktivitetssentrum

Målet med planen er å:

 • bidra til at alle innbyggerne i fylket har tilgang til bibliotektilbud av god kvalitet
 • bidra til en bedre utnyttelse av fylkets samlede bibliotekressurser
 • legge et godt grunnlag for bibliotekutvikling og samarbeidsløsninger for bibliotekene i fylket
 • legge til rette for at det utløses statlige utviklingsmidler til bibliotek i fylket

Strategiplan for skolebibliotek

Fylkestinget vedtok i mars 2009 Strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012. Planen finnes også på samisk Strategiijaplána skuvlagirjerájuide joatkkaskuvllain

Målet med planen er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne. Planen er delt i følgende fire satsingsområder:

 • Skolebiblioteket: et felles ansvar
 • Kompetanseheving
 • Tilgjengelige skolebibliotek
 • Samarbeid