Planarbeid

Under planarbeid har vi samlet informasjon om arbeidet med gjeldende og tidligere planer. Her ligger også nasjonale og regionale styringsdokumenter.

Fanen «Tidligere planer» dokumenterer arbeidet med Bibliotekplan for Troms 2011-2014.