Skranken som møteplass

Bibliotekar David Wulff Sæther i skranken på Senja bibliotek

Utviklingsprosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør avviklet fagseminaret Skranken som møteplass, 9. desember 2020 som digitalt seminar. Universitetsbibliotekarene Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik fra NTNU UB Trondheim holdt foredrag om prosjektet «Skrankearbeid må få status og skinne!»

Lamøy og Kilvik gjennomførte i 2017-2019 prosjektet TREFF: Mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Funnene, som er gjort, i prosjektet viser at dette også er relevant for folkebibliotekene.
TREFF sier at det er et misforhold mellom hva bibliotektjenesten kan tilby og hvordan tilbudet oppfattes av publikum. Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør fikk dette bekrefta i undersøkelsen som to næringshager i Troms gjorde på vegne av prosjektet. 

Les mer om seminaret.

Et felles løft for formidlingskompetansen i folkebibliotekene

1. desember ble det kjent at fylkesbibliotekene er tildelt 3 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket, for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dette som en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Gjennom prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek vil fylkesbibliotekene jobbe sammen om å styrke bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger. Å utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer, er også en viktig del av prosjektet.  

Et viktig premiss for det kommende arbeidet er at kompetanseutvikling skjer ved å prøve og ved å gjøre. Prosjektet vil gi bibliotekene mulighet til å «leke» seg fram til typer formidling som aldri er gjort før, og der alle prøver og øver med samme mål – over hele landet.

Prosjektet legger opp til både uformelle og formelle opplæringsløp, hvor kulturell bevissthet, kommunikativ og litterær kompetanse skal vektlegges. De kildene, verktøyene og metodene som bibliotekansatte har tilgang til, og måten de bruker disse på, vil tydeliggjøre og profesjonalisere bibliotekarene og rollen deres.  

Fylkesbibliotekene eier prosjektet sammen, står ansvarlige for sin del, og er navet i kompetanseutviklingen og gjennomføringen. Trøndelag fylkesbibliotek skal være koordinator for arbeidet. Det er et mål at bibliotekene i hele landet skal delta i utvikling, gjennomføring og videreutvikling. Dette i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, universitet og høgskoler, Leser søker Bok, vitensentre og nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet. 

Med et samlet kompetanseløft for folkebibliotekene, vil bibliotekene og bibliotekansatte bidra til å nå målene om å styrke den generelle lesekompetansen og kompetansen knyttet til kritisk tenkning, i befolkningen. I tillegg bidra til å nå målet om økt utlån av fysisk og digitalt materiale i folkebibliotekene. Det er også et mål å møte innbyggerne der de er, med formidling og målrettet kommunikasjon til et mangfoldig publikum. 

Prosjektet gir bibliotekfeltet i Norge en unik mulighet til samarbeid og et felles løft for den viktige formidlingskompetansen. 

Vi gleder oss! 

Utlysning av arbeidsstipend til nordnorske forfattere

Nå er arbeidsstipendet for 2021 lyst ut med søknadsfrist 1. mars 2021. Stipendet, som tildeles en skjønnlitterær forfatter bosatt i Nord-Norge, er et tiltak i den nordnorske litteraturstrategien som igjen er del av den nordnorske kulturavtalen.

Barne- og ungdomslitteratur: Formidling i fokus

Barne- og ungdomsbokforum (B&U-forum) hadde oppstart 17. november og er fortsatt åpen for interesserte bibliotekansatte fra alle fylkets bibliotek, med møtepunkt på tirsdager ca 6. ganger årlig.

Vi fikk satt tydelige mål for gruppa: Vi ønsker å få inn godt faglig innhold, skape en møteplass og et forum for gode samtaler, deling av kompetanse og ressurser. Det er et ønske om å løfte innhold ut av gruppa som også kan komme andre folkebibliotek til gode. Det ble et fint oppstartsmøte med samtale om jobbhverdagen, og forutsetningene til de ulike deltakerne.

Utfordringene er ulike, men mye er likevel felles. De fleste ønsker å fornye seg og dele tips, triks og erfaringer. Mange har interessante erfaringer knyttet til samarbeid med skoler og skolebibliotek. Vi er ikke alle skuespillere eller superformidlere: Det er viktig å være den du er! Ikke etterligne noen andre, men finne metoder og tips for formidling som passer for deg. Og så kan vi øve oss sammen. En trygg møteplass der vi kan utveksle erfaringer. Det lages en møteplan basert på oppstartmøtet med ønskede tema for møtene, som f.eks. formidlingsmetoder, lesekampanjer, bokpresentasjoner, og ulike målgrupper. Sammen fyller vi møtene med innhold.

Etter møtet ønsket alle å være med fast videre, så fremt tidspunktene passer. Påmelding til Ida Sagberg.

Det skjer mye i barne- og ungdomslitteraturens navn denne måneden. Viken fylkesbibliotek strømmer Ungdomsbokgildet direkte fra et studio i Oslo til påmeldte deltakere. I år presenteres bøkene av Andreas Kjøde (Askerbibliotekene), Astrid Aarrestad Bonilla (Midt-Buskerud bibliotek), Beate Ranheim (Viken fylkesbibliotek), Maria Balog Meldalen (Mjøndalen bibliotek) og Stig Elvis Furset (Viken fylkesbibliotek).

IBBY har også valgt en heldigital løsning i år. På svært kort varsel klarte de å tilpasse det som i utgangspunktet skulle være fysiske arrangement med strømming til å lage et heldigitalt alternativ. Bokpakkene med tre digitale foredrag har så langt fått gode tilbakemeldinger. Siri Larsen presenterte barnebøker og fagbøker, Nina Nordal Rønne presenterte bildebøker og Lise Forfang Grimnes presenterte ungdomsbøkene.

Slike kompetansehevende formidlingstiltak er nyttige både for enkeltformidlerne rundt om i bibliotekene og de som jobber med lesekampanjer og leseopplæring i skole og andre steder. Mange bibliotek har fått til å gjennomføre arrangement med inviterte deltakere som har kunne fulgt IBBY på skjerm sammen. I Troms og Finnmark har vi pleid å ha foredrag om årets samiske barne- og ungdomsbøker i forbindelse med IBBY. Det lot seg ikke gjøre i år, men Edel Olsen ved Samisk bibliotektjeneste har utarbeidet en liste med god oversikt over utgivelsene.

Her er årets boklister fra IBBY og boklisten for samiske barne- og ungdomsbøker 

Finnlitt Underveis

Lørdag 31. oktober markerte vi at det er ett år til Finnmark Internasjonale Litteraturfestival i Kirkenes. Festivalen blir 27.-30. oktober 2021 og temaet blir Underveis. På arrangementet i helga feiret vi at festivalen er underveis, og at det er 10 år siden første Finnlitt. 60 av 65 påmeldte gjester møtte på Samfundshuset på Finnlitt Underveis.

Dyktige Dagfinn Gjerde, biblioteksjef på Sør-Varanger bibliotek, var konferansier gjennom hele programmet og loset oss trygt gjennom dagen. Lisa Finnøy Ugelvik publiserte bilder fortløpende på sosiale medier, og Dag Rune Vellene sørget for proff strømming av arrangementet med fem kameraer og godt samarbeid med Musikkgarasjen på lys/lyd. I tillegg bidro flere fra fylkesbiblioteket med smittevernstiltak, billettscanning, bordservering og –bestilling, oppfølging av forfattere og scenerigg. Sonja Siltala var tilstede som fotograf og står for bildene i denne nyhetssaken.

Lørdagen startet med et musikalsk innslag fra Sør-Varanger kulturskole og programmet ble åpnet med en digital hilsen fra fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto.

Digital hilsen fra fylkesråden
Digital hilsen fra fylkesråden

Krimtimen med Jørn Lier Horst tok oss med inn i hans forfatterskap og bak sperrebåndene i flere kriminalsaker fra virkeligheten. Vi fikk også høre hans tanker om ansvaret som ligger i å skrive barnebøker: «Lesing er den viktigste egenskapen vi kan overføre til barna og barnebarna våre»

Kjersti Anfinnsen og Kjersti Kollbotn i samtale

Kjersti Kollbotn og Kjersti Anfinnsen snakket om sine forfatterskap med høytlesning, og drøfting av tema som ensomhet, makt i familierelasjoner, humor i litteraturen og det litterære språket. Samtalen skapte leselyst og begeistring hos publikum. Kjersti Anfinnsen vant Havmannprisen 2020, og Kjersti Kollbotn ble tildelt de nordnorske fylkeskommunenes årlige arbeidsstipend for nordnorsk skjønnlitteratur i 2019. Arbeidstipendet er en del av den nordnorske litteraturstrategien, som forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark, og litteraturstrategien er del av den nordnorske kulturavtalen.

I den lengste pausen ble det servert lammegryte fra Centrum kafé, og vi fikk et musikalsk pauseinnslag fra Sør-Varanger Kulturskole. Fire elever og to lærere spilte rolig jazzmusikk.

Ida Zachariassen Sagberg og Jørn Lier Horst i samtale

Arrangementet ble avrundet med en litterær samtale mellom Jørn Lier Horst og festivalkoordinator Ida Zachariassen Sagberg, der de blant snakket om å ta leserne på alvor, om hvordan én mann kan skrive 3-7 bøker i året, om William Wisting som karakter og om Mikael Niemis Koke bjørn som detektivroman Arrangementet er dekket av Sør-Varanger avis og iFinnmark.

Takk til alle bibliotekansatte og bibliotekgjester som fulgte strømmen av arrangementet. Nå begynner planleggingen av den faktiske festivalen, som foregår om ett år i Kirkenes. Da kommer blant annet Mikael Niemi, Helga Flatland og Ørjan N. Karlsson. Det er lagt ut noen få festivalpass for Finnlitt 2021 til ekstra rabattert pris.

Giellavahkku – Samisk språkuke ble avholdt i uke 43 med aktivitet fra Under Nordlyset

Mange bibliotekbesøk og fysiske og digitale arrangement

Selv i den vanskelige og begrensende tiden vi er i nå viser bibliotek seg som møteplasser for kultur og interaksjon. Forholdsregler tas, men folk møtes for å ta del i kultur og litteratur. Sist uke var samisk språkuke hvor en rekke bibliotek i Troms og Finnmark hadde fysiske og digitale arrangement, tilrettelagt via Troms og Finnmark fylkesbiblioteks paraply Under Nordlyset. Besøkende var befolkningen i kommuner, voksne og barn. Via digital deling mellom bibliotekene i Troms og Finnmark får flere mulighet for å bli en del av det som skjer. Lokalt kunne det lages opplegg rundt tema og litteraturen og spørsmål fra bibliotekene kunne stilles til aktørene via strømmebibliotekene.

I forrige uke besøkte Jens Martin Mienna biblioteket i Nordreisa, Kautokeino og Porsanger. Tromsø bibliotek og byarkiv fikk besøk av Beate Heide og Berit Alette Mienna. Alta bibliotek hadde et samiskspråklig arrangementet med forfatterdebutant Edel Marit Gaino. Siri Broch Johansen, aktuell med sin nye bok Reivvet kommišuvdnii hadde om denne en nordsamisk samtale på biblioteket i sin hjemkommune Tana med Harald Gaski og hadde videre en norsk presentasjon og opplesning av boken på Sør-Varanger bibliotek. Flere av arrangementene ble strømmet. I den samiske uken hadde også Tone Elvebakk og Janne Olsby tre tospråklige fortellingsforestillinger i Gáivuotna/Kåfjord, men som ikke var rettet mot bibliotek.

Her finner du mer informasjon om arrangementene i samisk uke.

I den samiske språkuken var det rundt 200 elever og ca.235 publikum til sammen på de fysiske bibliotekarrangementene. I tillegg var ca. 124 elever og ca. 157 publikummere til sammen med i biblioteks digitale strømmearrangement. Totalt har det vært rundt 400 personer til stede ved bibliotekarrangementene i samisk språkuke. Dette er en start med i en delvis upløyd mark med fokus på digital deling og bibliotek som møteplass. Vi erfarer dette som spennende og lærende for alle involverte og vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger. Under Nordlyset hadde oppstart i Samisk språkuke i uke 43 2020 og vil fortsette med fysiske og strømmende arrangement fram til mars 2021.

Informasjon om formidlingstiltaket Under nordlyset/Guovssahasa vuolde. Her finnes også utfyllende informasjon om tid og sted for de kommende strømmede arrangementene.

Giellavahkku – samisk språkuke – Uke 43.

Giellavahkku – samisk språkuke – går av stabelen i uke 43. Giellavahkku markeres i folkebibliotekene i Troms og Finnmark med en rekke arrangement med samiske forfattere både fysisk og digitalt. Noen samiskspråklige arrangement og noen tospråklige – på samisk og norsk. 

Jens Martin Mienna besøker bibliotekene i Nordreisa, Kautokeino og Porsanger med sin helt ferske bok om Nilla og Atekatt som har Halloween som tema.

Tromsø bibliotek og byarkiv får besøk av Beate Heide og Berit Alette Mienna som fremfører fortellingsforestillingen Nammalávlla – en fortelling om en isbjørnunge som kommer vekk fra mammaen sin mens de vandrer mot havet. Arrangementet er på samisk og norsk og strømmes til alle andre bibliotek i fylket som er interessert.

Fra Alta bibliotek strømmes det samiskspråklige arrangementet med forfatterdebutant Edel Marit Gaino som leser fra sin nye bok Dološ balddonasat (Gamle skrømt).

Tone Elvebakk og Janne Olby har tre tospråklige fortellingsforestillinger i Gáivuotna/Kåfjord basert på deres siste bok om dukkene Elle og Ándá som er redd for ruohttagállis. Juleforberedelser er tema.

Siri Broch Johansen er aktuell med sin nye bok Reivvet kommišuvdnii. Den er også gitt ut på norsk: Brev til kommisjonen. Den inneholder 70 dypt personlige tekster stilet til Sannhets- og forsoningskommisjonen med Johansens tanker rundt fornorskningen, holdninger til samer og de samiske språkene. Hun og Harald Gaski samtaler om denne på nordsamisk i biblioteket i forfatterens hjemkommune Tana. Hun besøker også Sør-Varanger bibliotek hvor hun presenterer og leser fra boka på norsk. Dette arrangementet strømmes til andre bibliotek i Troms og Finnmark.

Disse arrangementene inngår i formidlingstiltaket Under nordlyset/Guovssahasa vuolde. På nettsidene til Under nordlyset finnes utfyllende informasjon om tid og sted og hvor man kan se de strømmede arrangementene.

Andre arrangement og hendelser i Giellavahkku:

Jearahallamat čájáhusa birra /Intervju om utstillinga Jođi buoret go oru
Evy Andersen fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek deltar sammen med Karasjok historielag. Videoopptak av muntlige historier knyttet til utstillingsprosjektet fotograf Elisabeth Meyer i samiske områder. 21.oktober. Møterom Sentrumsbygget. 09-11:00 og 13:00-16:00.

Trespråklige nettsider
Troms og Finnmark fylkesbibliotek utvikler nye nettsider for folkebibliotekene. I Finnmark får folkebibliotekene en ny, smidig løsning for å vise nettsider på både samisk, norsk og kvensk. Samiskspråklige skal finne informasjon på sitt språk hos sitt lokale bibliotek. Flere av disse sidene lanseres i Giellavahkku

Arrangement i folkebibliotekene i Troms og Finnmark

19/10 kl. 10.30 – Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu – Halloween. Halti/Nordreisa bibliotek
Tospråklig arrangement, nordsamisk/norsk
Målgruppe: barnehage/småtrinn/mellomtrinn

19/10 kl 11.30 – Nammalávlla – en fortelling om en isbjørn unge som kommer vekk fra mammaen sin mens de vandrer mot havet
Den fortelles på norsk av forfatter Beate Heide og på samisk av Berit Alette Mienna
Tromsø bibliotek og byarkiv
Tospråklig arrangement
Målgruppe: barnehage/småtrinn/(mellotrinn)
(strømmes fra Tromsø bibliotek til bibliotekene i Troms og Finnmark) 

19/10 kl. 18.00 – Siri Broch Johansen – Reivvet kommišuvdnii.
Samtale med Harald Gaski
Tana folkebibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: voksne

20/10 kl. 10.00 – Edel Marit Gaino: Dološ balddonasat.
Alta bibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: mellomtrinn/ungdomstrinn/voksne 
(strømmes fra Alta bibliotek til folkebibliotekene i Troms og Finnmark)

21/10 kl. 11.30 – Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu – Halloween. Kautokeino folkebibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: barnehage/småtrinn/(mellomtrinn)

22/10 kl. 10.00 – Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu – Halloween. Porsanger bibliotek
Nordsamisk arrangement
Målgruppe: barnehage, småtrinn/(mellomtrinn)

22/10 kl. 09.00 – Tone Elvebakk og Janne Olsby: Elle ja Ándá ballaba ruohttagállásis/Elle og Ándá er redd ruohttagállis. Manndalen. Salen Senter for nordlige folk/Kåfjord bibliotek
Tospråklig arrangement, norsk/nordsamisk
Målgruppe: barnehage/småtrinn

22/10 kl. 11.00 – Tone Elvebakk og Janne Olsby: Elle ja Ándá ballaba ruohttagállásis/Elle og Ándá er redd ruohttagállis. 
Birtavarre. Kåfjorddalen skole/Kåfjord bibliotek
Tospråklig arrangement, norsk/nordsamisk
Målgruppe: barnehage/småtrinn

22/10 kl. 1300 – Tone Elvebakk og Janne Olsby: Elle ja Ándá ballaba ruohttagállásis/Elle og Ándá er redd ruohttagállis. 
Olderdalen. Kåfjord bibliotek
Tospråklig arrangement, norsk/nordsamisk
Målgruppe: barnehage/småtrinn 

23/10 kl. 14.00 – Siri Broch Johansen: Brev til kommisjonen.
Sør-Varanger bibliotek
Norskspråklig arrangement
Målgruppe: voksne 
(strømmes fra Sør-Varanger bibliotek til folkebibliotekene i Troms og Finnmark)

Arrangement med samiske forfattere (til utskrift)

Giellavahkku/Samisk språkkuke

Forskningsdagene 2020

Hvert år arrangeres festivalen Forskningsdagene i Norge. Gjennom 1,5 uke foregår det arrangement, debatter og publiseres artikler for å vise alt det spennende som forskes på i Norge.

Forskningsdagene 2020 varer fra 16.-27. september. Formålet med Forskningsdagene har i 25 år vært å vise for både voksne og barn alt det spennende forskere i Norge jobber med. Årets tema er hjernen, og bredden i foredragene og artiklene strekker seg fra brettspill på vikingtiden til samspill i skolegården og joikens påvirkning på hjernen.

Digital festival

Noen arrangement er bare fysisk på ulike steder i landet, men på grunn av koronasituasjonen vil mye strømmes. Vi kan til og med ta en timinutters morgenkaffen med Andreas Wahl og en forsker hver dag! Vanligvis arrangeres det forskningstorg der barn og voksne kan teste ut eksperimenter selv. I år er det laget en digital løsning for dette, og der finner du mye artig som du kan bruke i biblioteket, om restriksjonene tillater det. Alt dette og mer finner du på nettsidene til Forskningsdagene.

Marker dagene

Bli med å feire Forskningsdagene på ditt bibliotek! Hva med å velge ut noen arrangement som dere deler på Facebook sammen med relevante bokanbefalinger? Det kan være en god anledning til å tipse om titler i BookBites. Fylkesbiblioteket har også laget en brosjyre med bokanbefalinger for anledningen.

Brosjyre: «Bøker som berører hjernen»

Brosjyren kan lastes ned og skrives ut. Den kan brukes som utgangspunkt for en utstilling i biblioteket eller formidling på nettet. Blant anbefalingene er det både nordnorske, andre norske og utenlandske bøker. Det kan være temaet eller leseopplevelsen som berører hjernen. Vi har valgt ut fagbøker, psykologiske thrillere, og romaner med relevante tema som demens eller traumer.

En glimrende lesesommer

Sommerles er en lesekampanje for barn i barneskolen som foregår fra juni til august. Målet med kampanjen er at barna ikke skal miste leseferdigheter i sommerferien, og få glede og motivasjon til å lese utenom skole og hverdag.  Både bøker barna leser selv, lydbøker og høytlesning teller.  

Nytt rekordår! 
På grunn av koronasituasjonen har 2020 vært et annerledes år. Vi var spent på hvordan dette skulle slå ut i Sommerles. Tidligere har både antall deltakere og aktivitet per barn økt jevnt og trutt hvert år. Nå kan vi konkludere med at mange familier har prioritert bøker i sommer! Vet du hvor mange sider barn i Troms og Finnmark har lest i løpet av kampanjen? Det er hele 5 383 786 sider! Det er nesten en halv million sider mer enn i 2019.  

Fornøyde foreldre 
Sommerles.no er episenteret for sommerleskampanjen. Der kan barna registrere bøkene de leser for å gå opp i level, se når de har fått en ny premie, og de kan lese den spennende sommerlesfortellingen. Den er skrevet av Mari Moen Holsve, og ved å finne et nytt kodeord hver uke kan barna få tilgang til neste kapittel. I en nasjonal spørreundersøkelse svarer 73 % av foreldre at Sommerles.no har ført til at barnet deres synes lesing er morsommere enn før.  

Store variasjoner 
Mange kommuner har hatt stor oppslutning i år. I både Gamvik og Sørreisa var over 70% av alle elver på barnetrinnet med på Sommerles. Det er en fantastisk oppslutning! Andre kommuner har hatt lav deltakelse. Nå skal vi oppsummere årets lesekampanjer og finne ut hvordan vi kan få enda flere barn med neste år!  

Bibliotekene som ønsker å tilsendt hele statistikkmaterialet kan kontakte linda.m.tindholm@tffk.no
Artikkel skrevet Mona Fonnes 

Bibliotekpris til Nordreisa

Ordfører Hilde Nyvoll deler ut prisen til
biblioteksjef Margrethe Haslund.

Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund mottok 1. september Den nordnorske bibliotekprisen. Ordfører i Nordreisa, Hilde Nyvoll delte ut prisen på vegne av Norsk Bibliotekforening avdeling Nord og de nordnorske fylkesbibliotekene.


Prisen skulle vært delt ut tidligere, men så kom Coronaen, og det ble så som så med arrangementer og muligheter for å dele ut prisen. 1. september er en fin anledning fordi det er Nasjonal bibliotekdag, en dag i regi av Norsk Bibliotekforening for å få oppmerksomhet om bibliotekenes tjenester og ansattes insats.

Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund var den som tok initiativ for å utvikle bibliotek-samarbeidet i de seks kommunene i Nord-Troms. Samarbeidet starta opp i 2004. I 2011 var biblioteksamarbeidet en av tre nominerte ved Norsk Bibliotekforenings nasjonale kåring av Årets bibliotek. Nominasjonen ga partene i samarbeidet fortjent oppmerksomhet. Oppmerksomheten ga kanskje også partene et lite løft og fornya tru på at det de jobber med har betydning.

Folkebibliotekene i de seks kommunene utgjør den fysiske strukturen i Nord-Troms studiesenter. I et avtalefestet samarbeid med UiT Norges arktiske universitet får studentene tilbud om bibliotektjenester. Dette er en tjeneste som har stor betydning for desentraliserte studenter i regionen.
Nordreisa bibliotek arbeider systematisk for å legge til rette for studenter i folkebiblioteket med arbeidsplasser og med litteraturtjenester. Margrethe har vært en pådriver i dette arbeidet og har hatt stor innvirkning på biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Samarbeidet utmerker seg med sin planmessighet og sine formelle strukturer. Avklarte samarbeidsformer er noe som opplagt bidrar til at arbeidet opprettholdes og utvikles. Dette har omfattet en bibliotekplan for regionen, metodebok for fellestjenester og minstestandarder for tjenestene til studiesenteret.

Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er unikt på mange måter, og utmerker seg i bibliotek-sammenheng. Samarbeidet har faste møtetidspunkt som er lagt til lyd/bildestudio. De har vist at dette er en god og effektiv møteform uavhengig av vær og føreforhold.  

Nordreisa bibliotek har tatt et ansvar for formidling av kunnskap om det kvenske og om kvensk litteratur. Biblioteket inngår i fellesskapet i Halti, og samarbeider med Halti kvenkultursenter og Nord-Troms museum om formidlingstiltak. Nordreisa bibliotek har utviklet formidlingstilbudet Ole Bok, som har markering klokka 1800 i kveld. Ole Bok følger barna fra to-årsalderen til opp i barneskolen. Det omfatter samarbeid med skole og foreldre om litteraturtilbud og lesestimulering.

I Nordreisa kommune er det formalisert samarbeid mellom folkebibliotek og skoler. Det er også en bibliotekbusstjeneste til skoler og barnehager. Det har vært gjennomført årlige sommerlesekampanjer for skolebarn i flere år, før det nasjonale tiltaket Sommerles ble en realitet. I sommer deltok over 70 barn.
Hver vår arrangeres Lesefestival i samarbeid med Skjervøy bibliotek. I tillegg gjennomfører kommunen litteraturformidlingstiltak til både små og store, i samarbeid med regionen eller alene.

Nordreisa bibliotek har vært nyskapende både innad i kommunen og i regionen. Biblioteket framstår alltid som et veldrevet bibliotek, som leverer aktuell litteratur og tjenester.

Nordreisa bibliotek ved leder Margrethe Haslund er en verdig vinner av Den nordnorske bibliotekprisen for 2019.