Årets litteraturprogram Riddu Riđđu 2019

På årets litteraturprogram står den samiske poeten Inga Ravna Eira fra Karasjok, den verdenskjente strupesangeren og forfatterdebutanten Tanya Tagaq som tilhører årets nordlige gjestefolk på Riddu – inuittene fra Nunavut, Buffy Sainte-Marie og duoen Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm med sin familieforestilling basert på deres tospråklige bøker om Skole-Petter Anna.

Halvfigurbilde av Inga Ravna Eira i kofte og samelue.
Inga Ravna Eira. Foto: Michal Aase


Torsdag 11. juli møter vi Inga Ravna Eira i biblioteket kl. 14.00  i samtale med fylkesbibliotekets Aud Tåga om hennes diktverk Ii dát leat dat eana/Dette er ikke den jorda, som har klimaendringer som tema.Halvfigurbilde av Buffy Sainte Marie
Buffy Sainte Marie. Foto: Matt Barnes

Senere på torsdag, kl. 16.00, møter vi legenden Buffy Sainte-Marie i samtale med festivalsjef Sandra Márjá West om den ferske autoriserte biografien Buffy-Sainte Marie : The Authorized Biography skrevet av Andra Warner

Helfigurbilde av en syngende Tanya Tagaq i profil
Tanya Tagaq. Foto: Shelag Howard

Fredag 12. juli kl. 14.00 får vi høre Tanya Tagaq lese fra Split Tooth – hennes sterke debut som skjønnlitterær forfatter som skildrer oppvekst i Nunavut.

To smilende damer i kofter og sameluer.
Elin Wersland og Anna Anita Guttorm

Senere på fredag kl. 15.30 er Elin Wersland og Anna Anita Guttorm klar med talkshow ute på Lillescenen basert på karakterer fra deres to bøker om Skole-Petter Anna. De deltar med workshops under barnefestivalen hvor barna får innføring i samiske navne- og kallenavntradisjoner og de får laget sine egne samiske pass. Først skal de innom Ailo-Veras og Thedor-Antes skjønnhetssalong før passbilde tas.

Troms fylkesbibliotek samarbeider med Riddu Riđđu om litteraturprogrammet. I tillegg avvikles seminarprogrammet i festivalbiblioteket som er at samarbied mellom Kåfjord bibliotek, Troms fylkesbibliotek og Riddu Riđđu.

Se hele programmet på Riddus nettsider


Look to Skjervøy

Erna Solberg foran et maleri på sitt kontor.
Erna Solberg er en av de mange som sender en hilsen til Lesefestivalen.

Lesefestivalen 2019 i Nordreisa og Skjervøy ble gjennomført før påske. Lesefestivalen har som mål å skape leseglede og leselyst blant barn og unge i kommunene. Vi har latt oss imponere og inspirere av denne videoen hvor Skjervøy bibliotek har fått flotte hilsninger og bokanbefalinger fra mange kjente personer.

Dere kan lese mer om Lesefestivalen 2019 på facebooksidene til Skjervøy folkebibliotek og Nordreisa bibliotek.

Fagbibliotekuka

Forside på tidsskriftene Arbeiderhistorie, Heimen og Historisk tidsskrift. Idunnlogo.

Bibliotek i Troms har markert fagbibliotek-uka i uke 13. Dette er et tiltak som arbeidsgruppa til prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør har foreslått for å løfte fram folkebibliotekene som fagbibliotek. Foredragsturneen Finland 1918 er den eneste aktiviteten som er satt i gang av fylkesbiblioteket. Det har ellers vært opp til folkebibliotekene å markere uka på sin måte.

Skjervøy, Lyngen og Balsfjord bibliotek har vært aktive på Facebook for å informere sitt publikum om de ulike digitale ressursene biblioteket har. Det har vært omtaler av Biblioteksøk, BookBites og verdensbiblioteket.no for å nevne noe. Sørreisa og Berg har invitert til presentasjon av digitale ressurser og Lenvik har invitert alle ansatte i Kunnskaps- og Næringsparken Senja til «Smakebit på biblioteket».

Harstad, Bardu og Lenvik bibliotek har hatt besøk av forfatter og journalist Morten Jentoft som har snakket om Finland 1918. I Harstad var det 65 tilhørere, i Bardu 38 og i Lenvik 85. Foredraget på Finnsnes ble streamet. Nordreisa og Skjervøy bibliotek inviterte publikum til å komme på biblioteket for å høre på foredraget.

Folkehelsebibliotek – fordi kunnskap gir god helse

Smilende Sigrid Stangnes med mikrofon foran skjermen
Kursholder Sigrid Stangnes

Fredag 15. mars holdt Sigrid Stangnes kurs om «Folkehelsebibliotek» for bibliotekansatte i Sør-Troms. Harstad bibliotek var vertskap, og låste dørene slik at alle ansatte kunne delta på kurset.

Dette ble en fin kursdag om behovet for å kunne grunnleggende kildekritikk. Sigrid Stangnes snakket godt og engasjert om digital veiledning, ei rolle hun mener bibliotekene skal ha. Hun snakket også om hvor viktig det er å kunne informasjonskompetanse for blant annet å finne riktig helseinformasjon. Nordmenn søker mye helseinformasjon på nett, og det er viktig å kjenne til hvilke nettsider man kan stole på. Det ble også tid til å snakke om Wikipedia og om hvordan artiklene er gradert, noe som gir informasjon om artikkelens troverdighet. 

Sigrid Stangnes var prosjektleder for det toårige utviklingsprosjektet «Folkehelsebibliotek» som Lenvik bibliotek gjennomførte i 2016-2018. Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket.
Målet med prosjektet var å gi ansatt i bibliotek, i helse- og omsorgssektoren og publikum bedre informasjonskompetanse og vise at bibliotek er en folkeopplysningsarena. Helserelaterte tema viste seg å være svært populært, både blant folk flest, men også blant helsearbeidere. Det ble gjennomført elleve arrangementer i prosjektperioden, noe som økte arrangementskompetansen ved biblioteket. Stangnes skrev også en del artikler som kom på trykk i Troms folkeblad.

Utstillingsåpning – Kvinner i Nord-Troms – Alltid sysselsatte

Janne Hansen holder tale foran et portrett av en kvinne.

Janne Hansen åpnet med en fin tale til kvinnene i anledning Kvinnedagen. Begge foto: Torun Olsen.

Utstillingen ble åpnet 8. mars med tale av Janne Hansen, og forfatter Bente Pedersen holdt foredrag om Nordkalottkjerringer – kvinner hun har møtt gjennom lesing av gamle dokumenter. Blant disse var konsulfruen Malene Maria Crowe (født Waad) fra Hammerfest, den kontroversielle prestefruen  Aile Tornensis (født Jönsdotter Wikeväinen) og trolldomsberyktede Cecilie Hansdatter fra Slettnes i Karlsøy.

Utstillingen ønsker å synliggjøre kvinnene og deres mangfold gjennom større og mindre portretter og fortellinger. Den hyller kvinnene og deres bidrag til samfunn og familier. Kunnskapene, egenskapene og verdiene kvinnene stod for, har hatt liten plass i det moderne samfunnet. Vi har mye å lære av tidligere generasjoner, både når det gjelder forvaltning av naturen og omsorgen for våre medmennesker.

Publikum som ser på bilder som henger på veggene
Publikum ser nærmere på utstillingen

Mellomkrigstidens kvinner har fått størst plass i den fysiske utstilling, men utstillingen vil leve videre digitalt, og vil romme fortellinger fra flere tidsepoker.  Senter for nordlige folk oppfordrer folk til å dele fortellinger. Det er mange, mange av dem, og de fortjener å komme fram i lyset.

Senter for nordlige folk har produsert utstillingen i nært samarbeid med Nord-Troms museum og Samisk bibliotektjeneste i Troms. Utstillingen er støttet av Troms fylkeskommune.

Flott inspirasjonsseminar for leseombud

En gestikulerende Veronica Salinas .
Veronica Salinas snakker som vanlig med hele kroppen.

Mandag 22. februar var 20 stykker samlet til inspirasjonsseminar for leseombud på Harstad bibliotek. Seminaret var et samarbeid mellom Harstad bibliotek og fylkesbiblioteket. Bok til alle-kontakt Liv Kristin Hansen hadde satt sammen et godt program med tips og råd til å komme igang, inspirasjonsforedrag med Veronica Salinas fra Leser søker bok og presentasjon av både lokal og mer generell litteratur.

Det var seks deltakere fra Evenes, både biblioteksjef, aktivitør og fire leseombud. I tillegg var det aktive og potensielle leseombud fra Harstad, og flere ble rekruttert inn i det frivillige arbeidet som det er å være leseombud.

Bibliotekar presenterer en bok foran et bord med bøker.
Harstad bibliotek kan tilby mye litteratur til leseombudene.

Harstad bibliotek jobber systematisk og godt med å rekruttere og følge opp leseombud og noen av suksesskriteriene er det gode og nære samarbeidet med frivilligkoordinatoren i kommunen og at sykehjemmene i Harstad er sertifisert som livsgledehjem gjennom organisasjonen Livsglede for eldre.
I tillegg til biblioteksjefen fra Evenes var det kun Lenvik bibliotek som deltok på seminaret. Andre bibliotek som ønsker tips og råd til å revitalisere leseombudsordninga er velkommen til å ta kontakt med Liv Kristin i Harstad.

Mennesker som sitter i sofaer og hører på Veronica Salinas som står med ryggen til.
Seminaret fant sted i musikkavdelinga på Harstad bibliotek.

Bibliotektjenester til næringslivet

Foreleser og forsamling på Halti med en bukett rosa tulipaner på bordet.
Oppmerksomme deltakere hører Aud Tåga fortelle om prosjektet.

«Bibliotektjenester til næringslivet» er et delprosjekt i
«Folkebibliotek som kunnskapsaktør» I et samarbeid mellom næringshagene, folkebibliotekene og fylkesbiblioteket har det vært invitert til frokostmøter med Halti næringshage i Nordreisa og Næringshagen Midt-Troms. Målet med møtene var å få innspill fra bedrifter og gründere om hvilke type bibliotektjenester de har behov for. Les mer om møtene.

Samarbeid mellom bibliotek og barnehage

Eventyrbøker, dukker og stoff i ulike farger og fasonger på et bord i biblioteket
Stoff i ulike farger og mønstre gir ungene anledning til å bruke språket og lære nye ord.

Tirsdag 5. januar møttes ansatte fra fem bibliotek i fylket i vårt virtuelle Pexip-rom for å høre Brita Esaiassen snakke om sitt samarbeid med barnehagene i kommunen. Biblioteket er som oftest ubetjent, og hun har lagt mye ressurser i å informere om tilbudet slik at de kan hjelpe seg sjøl. Opplæring er avgjørende for bruk! Høsten 2018 holdt Brita kurs for personalet i en av kommunens barnehager. Hun la særlig vekt på dannelse, gjøre biblioteket til en trygg arena hvor ungene vet hvordan de skal forholde seg, leseglede for å utjevne forskjeller og språkets betydning for videre læring.

Biblioteket har investert i mange ressurser til støtte for utvikling av språk og leseglede. Dette er særlig viktig i en kommune med innbyggere med mange ulike morsmål. I tillegg til både skjønn- og faglitteratur har biblioteket blant annet pedagogiske spill, språkkiste og eventyrposer med rekvisitter til å dramatisere eventyr.

De andre deltakerne delte sine erfaringer og det ble etterspurt et konkret opplegg for hvordan man kan planlegge et opplegg på foreldremøter. Fylkesbiblioteket tar kontakt med Tromsø bibliotek og byarkiv og hører om noen derfra kan delta på et møte og fortelle om hvordan de arbeider.

DKS-program for 2019/2020 vedtatt

De to utøverne i "Les for livet" foran ei delvis utfylt tavle.
Les for livet er en produksjon fra Olav H. Haugesenteret til elever på 5. – 7. trinn.

Programrådet har hatt møte og vedtatt tilbudet i Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2019/2020 for elever i grunnskolen og videregående skole. Nytt for neste skoleår er at det kommer fasttilbud for elever i videregående skole. Første trinn får fasttilbud i musikk, andre trinn scenekunst og tredje trinn litteratur. Programmet vil bli presentert på DKS-Troms så snart inneværende skoleåret er over. Foreløpig ligger programmet for 2018/2019 tilgjengelig her.

Tromsø kommune er en såkalt 100 %-kommune og elevene her får et eget tilbud.

Godt søkekurs i januar

Blide kursholdere, Torstein Låg og Grete Overvåg

Det var stor og god innsats av deltakerne på søkekurset 23. januar. Kurset ble holdt i lokaler til universitetsbiblioteket i Tromsø og inngår i kompetansehevingsplanen i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Kursholdere var Torstein Låg og Grete Overvåg fra universitetsbiblioteket og Tanmayo Olsen fra Troms fylkesbibliotek. Dagen gikk fort i godt selskap, og kursarrangøren sitter igjen med et inntrykk av at kursdagen blei ei god arbeidsøkt for alle involverte.